Нормативні документи

Нормативні документи КПІ ім. Ігоря Сікорського стосовно навчального процесу
Організація освітнього процесу у КПІ ім. Ігоря Сікорського

Рекомендації щодо розробки навчально – методичних матеріалів
 • Рекомендації щодо розробки опису освітньо – професійних програм та навчальних планів
  1. Макет опису освітньо – професійної програми
  2. Макет навчального плану
 • Рекомендації щодо розробки робочих навчальних планів та силабусів
  1. Макет робочого навчального плану
  2. Макет силабусу кредитного модуля
 • Рекомендації щодо розробки навчально – методичного забезпечення навчальних дисциплін
  1. Рекомендації щодо розробки підручника
  2. Рекомендації щодо розробки посібника
  3. Рекомендації щодо розробки дистанційного курсу