Освітня програма 1-го (бакалаврського) рівня освіти

Освітньо-професійні програми
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Спеціальність: 173 Авіоніка
Освітньо-професійні програми, навчальні плани, робочі навчальні плани та силабкси
  1. Освітньо-професійні програми
  2. Навчальні плани
  3. Робочі навчальні плани
  4. Силабуси освітніх компонент
1. Нормативні освітні компоненти
 • 1.1. Цикл загальної підготовки
  1. Українська мова за професійним спрямуванням
  2. Історія науки і техніки
  3. Загальна теорія розвитку
  4. Економіка і організація виробництва
  5. Охорона праці та цивільний захист
  6. Основи здорового способу життя
  7. Підприємницьке право
  8. Іноземна мова
  9. Іноземна мова професійного спрямування
  10. Основи авіації та космонавтики
  11. Вища математика
  12. Фізика
  13. Хімія
  14. Основи алгоритмізації та програмування
  15. Нарисна геометрія. Інженерна та комп'ютерна графіка
  16. Технічна механіка
  17. Електротехніка
  18. Електроніка і основи схемотехніки
  19. Теорія автоматичного керування
  20. Математичне забезпечення цифрових систем
  21. Основи навігації та радіолокації
 • 1.2. Цикл професійної підготовки
  1. Вимірювання та стандартизація в авіоніці
  2. Інформаційно-вимірювальні пристрої
  3. Чутливі елементи систем авіоніки
  4. Мікроконтролерні обчислювачі повітряних і космічних апаратів
  5. Основи будови систем керування літальних апаратів
2. Вибіркові освітні компоненти
 • 2.1. Цикл загальної підготовки
  1. Інженерна екологія
  2. Психологія
  3. Соціальна психологія
  4. Психологія конфлікту
  5. Економічна психологія
  6. Логіка
  7. Стилі в образотворчому мистецтві
  8. Єдиноборства
  9. Ігрові види спорту
  10. Силові види спорту
  11. Складно-координаційні види спорту
  12. Циклічні види спорту
 • 2.2. Цикл професійної підготовки
  1. Теорія ймовірностей та математична статистика
  2. Аеродинаміка та теорія польоту літальних апаратів
  3. Комп’ютерне моделювання
  4. Комп’ютерне проектування систем авіоніки
  5. Сучасні гіроскопи
  6. Конструювання пристроїв авіоніки
  7. Виконавчі пристрої систем авіоніки
  8. Бортове обладнання повітряних літальних апаратів і супутників
  9. Випробування систем авіоніки
  10. Матеріали та технології приладобудування
  11. Переддипломна практика
  12. Дипломне проектування
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти cпеціальності “173 Авіоніка”
 • Назва освітньо-професійної програми англійською мовою: Control Systems of Flight Vehicles and Complexes Engineering
 • ID освітньо-професійної програми в ЄДЕБО: 6238
 • Ступінь вищої освіти бакалавр
 • Термін навчання: 3 роки 10 місяців
  Опис освітньо-професійної програми
 • Введено у дію у     році  
   
Навчальні плани першого (бакалаврського) рівня вищої освіти cпеціальності “173 Авіоніка”
Назва освітньо-професійної програми англійською мовою: Control Systems of Flight Vehicles and Complexes Engineering  
ID освітньо-професійної програми в ЄДЕБО: 6238
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Форма навчання:
Рік введення у дію:
Статус навч.плану:       
 
Робочі навчальні плани першого (бакалаврського) рівня вищої освіти cпеціальності “173 Авіоніка”
Назва освітньо-професійної програми англійською мовою: Control Systems of Flight Vehicles and Complexes Engineering  
ID освітньо-професійної програми в ЄДЕБО: 6238
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Форма навчання:
Навчальний рік:
Курс:       
 
Силабуси освітніх компонент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти cпеціальності “173 Авіоніка”
Назва освітньо-професійної програми англійською мовою: Control Systems of Flight Vehicles and Complexes Engineering  
ID освітньо-професійної програми в ЄДЕБО: 6238
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Форма навчання:
Навчальний рік
Статус силабусу:       
 
Основи алгоритмізації та програмування
Вимірювання та стандартизація в авіоніці
Інформаційно-вимірювальні пристрої
Чутливі елементи систем авіоніки
Теорія ймовірностей та математична статистика