Освітня програма 2-го (магістерського) рівня освіти

Освітньо-професійні (наукові) програми
другого (магістерського) рівня вищої освіти. Спеціальність: 173 Авіоніка
Освітньо-професійні (наукові) програми, навчальні плани, робочі навчальні плани та силабкси
  1. Освітньо-професійні (наукові) програми
  2. Навчальні плани
  3. Робочі навчальні плани
  4. Силабуси освітніх компонент
1. Нормативні освітні компоненти
 • 1.1. Цикл загальної підготовки
  1. Інтелектуальна власність та патентознавство
  2. Основи інженерії та технології сталого розвитку
  3. Практичний курс іншомовного ділового спілкування
  4. Управління проєктами в наукоємному машинобудуванні
 • 1.2. Цикл професійної підготовки
  1. Системи керування повітряних і космічних літальних апаратів
  2. Курсовий проєкт з систем керування повітряних і космічних літальних апаратів
  3. Системи розпізнавання образів
  4. Системи орієнтації повітряних літальних апаратів і супутників
  5. Пілотажно-навігаційні комплекси літальних апаратів
  6. Наукова робота за темою магістерської дисертації
  7. Переддипломна практика
  8. Робота над магістерською дисертацією
2. Вибіркові освітні компоненти
 • 2.1. Цикл загальної підготовки
  • 2.2. Цикл професійної підготовки
   1. Спеціальні розділи сучасної теорії автоматичного керування
   2. Оптимальні та адаптивні системи автоматичного керування
   3. Методи оптимального та робастного керування
   4. Системи навігації і наведення рухомих об'єктів
   5. Системи позиціювання рухомих об’єктів
   6. Системи навігації і управління рухомих об'єктів
   7. Інформаційні технології аерокосмічних систем
   8. Інформаційні технології дистанційного зондування Землі
   9. Інфораційні технології супутникового дистанційного моніторингу
   10. Комплекси інтегрованої авіоніки літальних апаратів
   11. Радіоелектронні комплекси літальних апаратів
   12. Бортові інформаційно-управляючі комплекси літальних апаратів
  Освітньо-професійні (наукові) програми другого (магістерського) рівня вищої освіти cпеціальності “173 Авіоніка”
  • Назва магістерської програми англійською мовою: Control Systems of Flight Vehicles and Complexes Engineering
  • ID магістерської програми в ЄДЕБО: 31162 (31814)
  • Ступінь освіти:   
  • Термін навчання: 1 рік 4 місяці (1 рік 9 місяців)
   Опис магістерської програми
  • Введено у дію у    році  
    
  Навчальні плани другого (магістерського) рівня вищої освіти cпеціальності “173 Авіоніка”
  Назва магістерської програми англійською мовою: Control Systems of Flight Vehicles and Complexes Engineering  
  ID магістерської програми в ЄДЕБО: 31162 (31814)
  Ступінь освіти:
  Термін навчання: 1 рік 4 місяці (1 рік 9 місяців)
  Форма навчання:
  Рік впровадж.:
  Статус навч.плану:       
   
  Робочі навчальні плани другого (магістерського) рівня вищої освіти cпеціальності “173 Авіоніка”
  Назва магістерської програми англійською мовою: Control Systems of Flight Vehicles and Complexes Engineering  
  ID магістерської програми в ЄДЕБО: 31162 (31814)
  Ступінь освіти:
  Термін навчання: 1 рік 4 місяці (1 рік 9 місяців)
  Форма навчання:
  Навчальний рік:
  Курс:       
   
  Силабуси освітніх компонент другого (магістерського) рівня вищої освіти cпеціальності “173 Авіоніка”
  Назва магістерської програми англійською мовою: Control Systems of Flight Vehicles and Complexes Engineering  
  ID магістерської програми в ЄДЕБО: 31162 (31814)
  Ступінь освіти:
  Термін навчання: 1 рік 4 місяці (1 рік 9 місяців)
  Форма навчання:
  Навчальний рік:
  Статус силабусу:       
   
   
  •  
  •  
   
  •