Проф.Чепілко М.М.

Чепілко Микола Михайлович
доктор фізико-математичних наук, професор

 

Народився 27 березня 1950 року в м.Бориспіль Київської області.
В 1976 році закінчив з відзнакою радіофізичний факультет Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Радіофізика і електроніка»
В 1979 році успішно закінчив аспірантуру радіофізичного факультету Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Радіофізика, включаючи квантову радіофізику».
З 1979 по 1996 рік за розподілом працював в Інституті фізики АН України на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника.
В 1990 – 1995 роках працював (по 4 місяці на рік) в Хоккайдському університеті (Японія) як запрошений науковий співробітник кафедри фізики елементарних частинок.
В 1996 році був переведений на роботу до Київського інституту залізничного транспорту (нині Державний університет інфраструктури і технологій) на посаді професора кафедри фізики і електротехніки.
З 1997 року по 2019 рік завідувач кафедри фізики і електротехніки Державного університету інфраструктури і технологій.
З 2019 року по 2020 рік професор кафедри автоматики і телемеханіки Державного університету інфраструктури і технологій.
З 2020 року професор кафедри систем керування літальними апаратами Національного технічного університету України «КПІ ім. І. Сікорського»
Загальний науково – педагогічний стаж більше 40 років. В тому числі 23 роки педагогічного стажу в Державного університету інфраструктури і технологій на посаді завідувача кафедри фізики і електротехніки.
В 1981 році захистив дисертацію на тему «Лінійна і нелінійна кристалооптика об’ємних і поверхневих поляритонів» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико – математичних наук за спеціальністю «Радіофізика, включаючи квантову радіофізику». Диплом ФМ №014213.
В 1994 році захистив дисертацію на тему «Квантові солітони і суперсиметричні ферміони» на здобуття наукового ступеня доктора фізико – математичних наук за спеціальністю «Теоретична фізика». Диплом ДН №014213.
В 2004 році рішенням Вищої Атестаційної Комісії України присвоєно вчене звання доцента по кафедрі фізики та електротехніки. Атестат ДЦ №002591.
В 2005 році рішенням Вищої Атестаційної Комісії України присвоєно вчене звання професора по кафедрі фізики та електротехніки. Атестат ПР №002860.
Опублікував біля 100 наукових та навчально – методичних робіт. Із них 54 у фахових міжнародних журналах теоретичної фізики (За межами СНД Див Академія Google). До найбільш важливих відносяться

 • Чепилко Н.М. Теория суперсимметричных фермионов и гравиелектромагнетизма. Ядерная физика, т.50, в.9, с.870-875, 1989
 • Chepilko N.M., Fujii K.,Kobushkin A.P. Geometrical approach to the nonlinear sigma-model. Physical Review, v.D43, №7, p.2391-2395, 1991
 • Chepilko N.M., Ogawa N., Fujii K., Kobushkin A.P. Canonical quantization in chital solution model with a hidden local symmetry. Physical Review, v.D44, №10, p.3237-3248, 1991
 • Chepilko N.M., Fujii K.,Kobushkin A.P. Scale symmetry of quantum solutions. Physical Review, v.D44, №10, p.3249-3253, 1991
 • Костюк А.П., Чепилко Н.М. Сферически-симметричные электростатические солитоны клейн-гордоновского и дираковского полей. Ядерная физика, т.53, в.6, с.249-264, 1993
 • Чепилко Н.М. Фудзии К. Калибровочная и суперсимметричная структура квантовой механики на гиперповерхностях, вложенных в Евклидово пространство. Ядерная физика, т.58, в.6, с.1137-1145, 1995
 • Chepilko N.M., Fujii K., Ogawa N., Uchiyama S. Geometrically induced gauge structure on manifolds embedded in a higher dimansional space. Journal of Modern Physics A, V.29, №12, p.5235-5277, 1997
 • Чепілко М.М., Фудзіі K., Романенко О.В. Частинко-подібні солітони зумовлені суперсиметрією. Український фізичний журнал, №1, V.44, p.15-23, 1999
 • Кобушкин А.П., Сямтомов А.И., Чепилко Н.М. Квантовые солитоны с цилиндрической симметрией Теоретическая и математическая физика, т.104, в.2, с.248-259, 1995
 • Chepilko N.M., Romanenko A.V. Quantum mechanics on Riemannian Manifold in Schwinger’s Quantization Approach I. The European Physical Journal C, V.21, p.369 – 381, 2001
 • Chepilko N.M., Romanenko A.V. Quantum mechanics on Riemannian Manifold in Schwinger’s Quantization Approach II. The European Physical Journal C, V.21, p.587 – 595, 2001
 • Chepilko N.M., Romanenko A.V. Quantum mechanics on Riemannian Manifold in Schwinger’s Quantization Approach III. The European Physical Journal C, V.21, p.757 – 767, 2001
 • Chepilko N.M., Romanenko A.V. Quantum mechanics on Riemannian Manifold in Schwinger’s Quantization Approach IV Quantum mechanics of Superparticle. The European Physical Journal C, V.22, p.259 – 273, 2002

На кафедрі систем керування літальними апаратами КПІ ім. Ігоря Сікорського читає навчальні дисципліни

 • Основи алгоритмізації та програмування
 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Методи математичного моделювання систем авіоніки

Кандидат в майстри спорту СРСР з альпінізму, інструктор з альпінізму. З 1977 р. по 2002 р. в складі спортивних команд ДСС “Спартак” м.Києва пройшов біля 100 альпістських маршрутів в горах Кавказу, Тянь-Шаню та Паміру (Див. Спасательный отряд альпинистов СССР, Летопись альпинизма: 1982-2012 годы)