Освітня програма бакараврів

Освітньо-професійна програма бакалавлату
“Системи керування літальними апаратами та комплексами”
Освітньо-професійна програма,
навчальні та робочі навчальні плани

Освітньо-професійні програми та навчальні плани бакалаврату

 • Освітньо-професійна програма cпеціальності “173 Авіоніка”
 • Навчальні плани спеціальності “173 Авіоніка”

Робочі навчальні плани бакалаврату

 • Робочі навчальні плани cпеціальності “173 Авіоніка”

1. Нормативні освітні компоненти

1.1. Цикл загальної підготовки

 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Історія науки і техніки
 • Загальна теорія розвитку
 • Основи здорового способу життя
 • Практичний курс іноземної мови
 • Вища математика
 • Фізика
 • Хімія
 • Нарисна геометрія. Інженерна та комп’ютерна графіка
 • Основи алгоритмізації та програмування
 • Основи авіації та космонавтики
 • Електротехніка
 • Технічна механіка
 • Електроніка і основи схемотехніки
 • Теорія автоматичного керування

1.2. Цикл професійної підготовки

 • Вимірювання та стандартизація в авіоніці

2. Вибіркові освітні компоненти

2.1. Цикл загальної підготовки

 • Інженерна екологія
 • Психологія
 • Логіка

2.2. Цикл професійної підготовки

 • Матеріали та технології приладобудування
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Комп`ютерне моделювання

 1. Освітньо-професійна програма 2022/2023 навч.року
 2. Освітньо-професійна програма 2021/2022 навч.року
 3. Освітньо-професійна програма 2020/2021 навч.року
 4. Освітньо-професійна програма 2018/2019 навч.року
 1. Навчальний план 2022/2023 навч.року
 2. Навчальний план 2021/2022 навч.року
 3. Навчальний план 2020/2021 навч.року
 4. Навчальний план 2019/2020 навч.року
 1. Робочий навчальний план 2022/2023 навч.року для 1-го курсу
 2. Робочий навчальний план 2022/2023 навч.року для 2-го курсу
 3. Робочий навчальний план 2022/2023 навч.року для 3-го курсу
 4. Робочий навчальний план 2022/2023 навч.року для 4-го курсу
 1. Частина 1. Основи алгоритмізації. Силабус модуля (1-й семестр)
 2. Частина 2. Основи програмування. Силабус модуля (2-й семестр)
 3. Частина 3. Програмне забезпечення авіакосмічних систем. Силабус модуля (3-й семестр)
 1. Силабус навчальної дисципліни (4-й семестр)