Доц.Бобков Ю.В.

Бобков Юрій Володимирович
кандидат технічних наук, доцент

   

Бобков Юрій Володимирович, доцент кафедри систем керування літальними апаратами КПІ ім. Ігоря Сікорського, кандидат технічних наук, автор більше 90 наукових праць, 6 авторських свідоцтв, 15 дистанційних курсів.

На кафедрі систем керування літальними апаратами викладає дисципліни:

 • першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – «Електроніка і основи схемотехніки» «Математичне забезпечення цифрових систем»;
 • другого (магістерського) рівня вищої освіти – «Системи розпізнавання образів».

Основними напрямками наукової роботи є розробка та дослідження

 • засобів вимірювання параметрів електромагнітних полів
 • швидкості швидко летючих тіл
 • температур та теплових потоків
 • концентрації озону
 • витрат газу
 • статистичних вимірювачів кротких інтервалів часу
 • систем розпізнавання цифр на основі нечіткої логіки
 • систем технічного зору
 • віртуальних лабораторних стендів і приладів для дистанційних курсів

Приймав участь у виконанні більше 14 держбюджетних та госпдоговірних тем, в 3-х з них у якості відповідального виконавця.

Наукові публікації:

 • Бобков Ю. В. Система технічного зору для забезпечення руху групи мультикоптерів
 • Ю. В. Бобков, П.О. Піщела // Механіка гіроскопічних систем. – 2020. -№ 39. – С. 20-29. (Фахове видання)
 • Бобков Ю. В. Класифікація та аналіз вимірювальних перетворювачів напруженості (індукції) змінних магнітних полів / Ю. В. Бобков // Інформаційні системи, механіка та керування. – 2020. – № 22. – С. 5–16. (Фахове видання)
 • Бобков Ю.В. Калориметричний сенсор концентрації озону / Ю.В. Бобков // Інформаційні системи, механіка та керування. – 2019. – № 20. – С. 25–33. (Фахове видання)
 • Бобков Ю.В. Малогабаритний переносний індикатор-вимірювач концентрації озону / Ю.В. Бобков // Механіка гіроскопічних систем.-2018.- № 36. – С. 70-79. (Фахове видання)
 • Бобков Ю.В. Розробка та дослідження системи розпізнавання цифр на базі нечіткої логіки у середовищі LabVIEW / Ю.В. Бобков, О.В. Пахальчук // Інформаційні системи, механіка та керування. -2017. – № 16. – С. 39–48. (Фахове видання)
 • Бобков Ю.В. Статистичний вимірювач кротких інтервалів часу / Ю.В. Бобков, М.В. Панчик // Інформаційні системи, механіка та керування. – 2017. – № 17. – С. 5–12. (Фахове видання)
 • Бобков Ю.В. Дослідження електрохімічних сенсорів озону для малогабаритного переносного індикатора/вимірювача концентрації озону / Ю.В. Бобков // Інформаційні системи, механіка та керування. – 2016. -№ 15. – С. 5-11. (Фахове видання)
 • Бобков Ю.В. Підвищення точності вимірювання амплітуди в безконтактних приладах контролю товщини полімерних плівок / Ю.В. Бобков, О.Ю. Бобков // Механіка гіроскопічних систем.-2016.- № 32. – С. 54-62. (Фахове видання)
 • Бобков Ю.В. Построение температурной модели p-n перехода / Ю.В. Бобков, О.Ю. Бобков // Механіка гіроскопічних систем.-2011.- № 24. – С. 75-84. (Фахове видання)
 • Бобков Ю.В. «Разработка датчиков теплового потока и температуры для исследования тепловых режимов биологических и технических объектов» / Ю.В. Бобков // «Техніка АПК». № 6-7, 2008 г. – С.37-41.
 • Бобков Ю.В. «Информационно-измерительная система «Поток» для исследования распределения тепловых потоков и температур» / Ю.В. Бобков, А.А. Яремчук, Н.Е. Тарабан, В.Д. Циделко, Д.С. Лященко // «Арсенал ХХI века». № 1, 2000 г. – С.65-68.
 • Бобков Ю.В. «Измеритель скорости быстролетящих тел» / Ю.В. Бобков, А.А. Яремчук, Н.Е. Тарабан // «Арсенал ХХI века». № 2, 1999 г. – С.46-47.