Advertisement
  • In connection with the situation with  coronavirus the meetings of the ACS department are held in the online mode "Conferences on the ZOOM platform".

The cost of one year of study in the 2020-2021 academic year for specialty 173 "Avionics", area of knowledge 17 "Electronics and Telecommunications", the first (bachelor's) level of higher education, is:

1) Full-time (day) education - 22 400 UAH.

2) Part-time (distanse) education - 13 000 UAH.

Tuition fees at National Technical University of Ukraine
“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” in the 2020/2021 academic year in all specialties (specializations), see attachment.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Price2020.pdf)Price2020.pdfTuition fees at “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” in the 2020/2021 academic year189 kB2020-08-03 12:112020-08-03 12:11

Підготовка бакалаврів у 2019 році здійснюється за кошти Державного бюджету за спеціальностями

Спеціальність

Освітня програма

Підготовка здіснюється на

Факультеті/ Інституті

173 Авіоніка

Системи керування літальними апаратами та комплексами

Інститут аерокосмічних технологій

Вступники на 1 курс бакалаврату подають електронну заяву (http://ez.osvitavsim.org.ua/ ) на участь у конкурсному відборі. В заяві вступники вказують вуз «КПІ ім. Ігоря Сікорського», спеціальність та інші дані, необхідні для реєстрації вступника.

Зокрема, дані трьох сертифікатів ЗНО за 2019 рік (або 2018-2017, окрім іноземної мови ): математика, іноземна мова або фізика, українська мова та література. Зазначимо, що мінімальний позитивний бал з математики може бути 125 (100), якщо з фізики або іноземної мови не менше 100 (125). Мінімальний позитивний бал з української мови та літератури – 100

При вступі на 1 курс бакалаврату на основі повної загальної середньої освіти абітурієнти можуть подати не більше семи заяв на бюджетну форму навчання і не більш, ніж по чотирьох спеціальностях. Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі, не може бути змінена протягом вступної кампанії.

Кількість поданих заяв для участі в конкурсі за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується. Більш детально в Правилах прийому до «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

01 липня

Початок прийому заяв та документів

10 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні іспити, співбесіди, які проводить КПІ ім. Ігоря Сікорського

16 липня 18-00

Строки проведення вступних випробувань КПІ ім. Ігоря Сікорського

17 – 22 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

22 липня 18-00

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 26 липня 18-00

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення*

не пізніше 18 години 31 липня

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 17 години 06 серпня

Терміни зарахування вступників*

за державним замовленням – не пізніше 12 години 01 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 07 серпня

Перелік документів потрібних для вступу вказаний тут: http://pk.kpi.ua/http://pk.kpi.ua/entry-1-course/.

Ті вступники, які отримають рекомендації до зарахування, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 31 липня 12-00.

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб можна дізнатись тут http://kpi.ua/contract.

 

Особливості вступу на спеціальності «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

  • Наявність трьох сертифікатів ЗНО: математика, фізика або іноземна мова, українська мова та література
  • Підготовка студентів фінансується з коштів Державного бюджету.
  • Можливість навчання англійською мовою за спеціальністю 173 Авіоніка.

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал (КБ) розраховується за формулою:

КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,

де

П1 – оцінка ЗНО або вступних іспитів з математики - К1=0.5;

П2 - оцінка ЗНО або вступних іспитів з фізики або іноземної мови – К2=0.2;

П3 – оцінка ЗНО з української мови та літератури – К3=0.2;

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (згідно додатку 3 до Умов прийому) -  К4=0,05

ОУ – бал за успішне закінчення системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського (нараховується у відповідності до окремого Положення) за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в переліку спеціальностей (додаток 2 до Умов прийому) - К5=0,05

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Окрім додаткових балів за МАН, олімпіади, чемпіонати, діють додаткові бали за участь у олімпіадах КПІ. Для технічних спеціальностей (Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2019 році) можуть нараховуватись від 1 до 20 балів для одного з предметів, але не вище 200 балів.

Конкурсний бал випускника множиться на коефіцієнт (Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому):

ГК  дорівнює — 1.02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (освітні програми), які передбачені в (Додаток 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2019 році), та 1.00 в інших випадках;

СК дорівнює — 1.02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1.05 - для спеціальностей, передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка Додаток 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2019 році);

В інших випадках — 1.00. Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207. СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

Учасникам Всеукраїнської олімпіади КПІ ім. Ігоря Сікорського для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти з спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей (додаток 2 до Умов прийому) (в разі її проведення), можуть нараховуватись додаткові бали до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного предмета при розрахунку конкурсного бала в цьому навчальному закладі в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.

Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому: ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (освітньої програми), які передбачені в додатку 2 до Умов прийому, та 1,00 в інших випадках; СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подання заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках. Якщо після множення конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Attachments:
URLDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Access this URL (http://kpi.ua/files/rule-2016-visa.pdf)rule-2016-visa.pdf 42 kB2016-04-06 14:422016-04-06 14:42
Access this URL (http://kpi.ua/files/rule-2016.pdf)rule-2016.pdf 231 kB2016-04-06 14:422016-04-06 14:42

Address 03056, Kyiv, st. Botkin 1, NTUU "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

The housing 28, room 308

Telephone +380 44 204 83 17