Advertisement
  • In connection with the situation with  coronavirus the meetings of the ACS department are held in the online mode "Conferences on the ZOOM platform".

Силабуси дисциплін кафедри СКЛА на 2021-2022 н.р./ Syllabuses of disciplines of the SKLA department for 2021-2022 academic year

Технічна механіка-1. Статика. Кинематика.

Технічна механіка-2. Динаміка механізмів та систем.

Технічна механіка-3. Коливання в технічних системах.

Системи розпізнавання образів.

Електроніка і основи схемотехніки – 1. Аналогова електроніка.

Електроніка і основи схемотехніки – 2. Цифрова електроніка.

Математичне забезпечення цифрових систем – 1. Цифрова обробка сигналів.

Математичне забезпечення цифрових систем – 2. Цифрова фільтрація.

Інтелектуальні системи керування

Основи будови систем керування літальних апаратів-1. Системи керування літальних

Системи керування повітряних і космічних літальних апаратів

Теорія автоматичного керування-1.

Теорія автоматичного керування -3. Основи сучасного автоматичного керування

Курсова робота з теорії автоматичного керування

Навігаційні та роботизовані системи і комплекси

Наукова робота за темою магістерської дисертації-1. Основи наукових досліджень

Наукова робота за темою магістерської дисертації - 2.

Сучасні гіроскопи

Організація науково-інноваційної діяльності в авіоніці-1.

Організація науково-інноваційної діяльності в авіоніці-2.

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

Чутливі елементи систем авіоніки-1.

Інформаційні технології аерокосмічних систем

Інформаційні технології дистанційного моніторингу

Інформаційні технології дистанційного зондування Землі

Основи авіації та космонавтики

Матеріали та технології приладобудування

Вимірювання та стандартизація в авіоніці

Інформаційно-вимірювальні пристрої-1.

Інформаційно-вимірювальні пристрої-2. Основи проектування для супутників

Курсовий проект з інформаційно-вимірювальних пристроїв

Чутливі елементи систем авіоніки-3. Курсове проєктування

Методи забезпечення точності та надійності навігаційних приладів і систем

Чутливі елементи систем авіоніки-2. Акселерометри. Лазерні гіроскопи

Виконавчі пристрої систем авіоніки

Конструювання пристроїв авіоніки

Navigation and robotic systems and complexes

Наукова робота за темою магістерської дисертації-1. Основи наукових досліджень

НАУКОВА РОБОТА ЗА ТЕМОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ - 2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЗА

ORGANIZATION OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE ACTIVITY IN AVIATION-1. ORGANIZATION O

ORGANIZATION OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE ACTIVITY IN AVIATION-2. INNOVATIONS IN

PEDAGOGICAL PRACTICE

 

Address 03056, Kyiv, st. Botkin 1, NTUU "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

The housing 28, room 308

Telephone +380 44 204 83 17