Оголошення
 •  кафедри СКЛА 

Вступ на освітньо-професійну програму підготовки магістра

Абітурієнти, які мають ступінь бакалавра, можуть продовжити навчання за кошти держбюджету за відповідним ступенем магістра за освітньою програмою:

Код та назва спеціальності

Кафедра

Освітня програма

Ліцензовані обсяги

денна

заочна

173 Авіоніка

Системи керування літальними апаратами

Системи керування літальними апаратами та комплексами

30

5

 

У 2019 році абітурієнти, які мають ступінь бакалавра за спеціальностю (освітня програма):

 

Спеціальність

Шифр

Освітня програма (з 2019)

Авіоніка

6.051103

Системи керування літальними апаратами та комплексами


Для вступу на навчання за ступенем магістра на споріднену спеціальність складають іспит з іноземної мови та комплексне фахове вступне випробування. Абітурієнти, які мають ступінь бакалавра за іншою спеціальностю, окрім названих іспитів, складають додаткове вступне випробування.

Термін навчання за ступенем магістра – 1,4 роки (освітньо-професійна програма підготовки) або 1,9 року (освітньо-наукова програма підготовки). Правила прийому та перелік документів – на сайті «КПІ ім. Ігоря Сікорського»: http://pk.kpi.ua/entry-5-course/.

Абітурієнти, які у поточному році навчаються в «КПІ ім. Ігоря Сікорського» подають документи до атестаційних комісій відповідних кафедр факультету.

Абітурієнти, які у поточному році не є студентами «КПІ ім. Ігоря Сікорського» подають документи до приймальної комісії факультету (корпус 15, 3 етаж, к.94) згідно розкладу роботи (http://pk.kpi.ua/schedule/ ).

Терміни вступної кампанії:

 • прийом документів (подання заяв): з 01.07 до 02.08 поточного року;
 • вступні випробування  (фахові, з іноземної мови та додаткові): з 05.07 до 9.07 або з 05.08 до 9.08 поточного року згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії;

Основне комплексне фахове випробування:
— консультація о 10.00 — 4 липня 2019 року, в 28 корпусі, кім. 219.
— фахове випробування о 14.00 — 5 липня 2019 року, в 28 корпусі, кім. 219.

Додаткове фахове випробування:

— консультація о 12.00 — 4 липня 2019 року, в 28 корпусі, кім. 219.
— фахове випробування о 09.00 — 5 липня 2019 року, в 28 корпусі, кім. 219.

Випробування з іноземної мови (англійська):
 — консультація о 14.00 — 6 липня 2019 року, в 28 корпусі, кім. 405.
 — випробування з іноземної мови о 9.00 — 8 липня 2019 року, в 28 корпусі, кім. 405 та кім. 407.

 • атестаційні комісії визначають і оголошують рейтингові списки вступників не пізніше 11.08 поточного року;
 • термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення: не пізніше 13.08 поточного року;
 • закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 13 години 14 серпня;
 • закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 13 години 16 серпня;
 • зарахування на навчання за підсумками конкурсного відбору проводиться до 12 години 15.08 (за державним замовленням) та не пізніше 17.08 (за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб).

Випускники «КПІ ім. Ігоря Сікорського» поточного року у терміни, визначені для подання документів, особисто подають до атестаційної комісії відповідного факультету/інституту заяву на ім’я ректора «КПІ ім. Ігоря Сікорського» в паперовій формі, у якій вказують спеціальність (спеціалізацію) та форму навчання. При цьому вступник пред’являє оригінали та додає до заяви копії документів, які підтверджують творчі фахові досягнення (статті, патенти тощо), а також інші документи, встановлені Приймальною комісією університету.

Особи, які здобули ступінь бакалавра (спеціаліста) в «КПІ ім. Ігоря Сікорського» в попередні роки або в іншому вищому навчальному закладі у терміни, визначені для подання документів,  особисто подають до відбіркової комісії відповідного факультету/інституту заяву в паперовій формі та документи у відповідності до розділу 5 Правил прийому до «КПІ ім. Ігоря Сікорського»:

Перелік документів для вступу, встановлений Приймальною комісією університету:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 • шість фотографій.

 

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

 

Відбіркова комісія ІАТ:
вул. Політехнічна, 14, корпус 15, 3 етаж, к.94
Телефон гарячої лінії ІАТ: +380964713796

Програми фахових випробувань на відповідні спеціальності можна скачати тут.

Вкладення:
ФайлОписРозмір файла:СтвореноЗмінено
Скачати цей файл (Авіоніка-Програма Додаткового випробування 1 курс 2019.pdf)Авіоніка-Програма Додаткового випробування 1 курс 2019.pdfПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 173 Авіоніка 2019261 Кб2018-03-02 14:382019-06-18 10:50
Скачати цей файл (Авіоніка-Програма Комплексного фахового випробування 1 курс 2019.pdf)Авіоніка-Програма Комплексного фахового випробування 1 курс 2019.pdfПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 173 Авіоніка 2019262 Кб2018-03-02 14:332019-06-18 10:50

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17