Объявления
  • В связи с ситуацией с коронавирусом заседания кафедры СУЛА проводится в онлайн-режиме "Конференции на платформе ZOOM".

Аннотация к дипломному проекту студента Котвицький

Пояснювальна записка до магістерської дисертації «Система автоматизованого градуювання барометричних висотомірів» складає 73 сторінки тексту, 26 ілюстрацій, 24 таблиць, 17 бібліографічних посилань.

Мета дослідження (роботи) – розробити систему автоматизованого градуювання барометричних засобів вимірювання висоти польоту літального апарату, зокрема, барометричних висотомірів, з підвищеною швидкодією та заданою точністю.

Використані наступні способи: градієнтний спосіб формування пневматичного тиску в системі, спосіб адаптивного порозрядного керування виконавчим пристроєм системи. Отримані результати дозволяють покращити швидкодію і точність автоматизованої системи градуювання барометричних висотомірів.

Результати роботи були опубліковані в тезах доповіді на XVIІІ науково-технічній конференції студентів та молодих учених «Гіротехнології. Навігація. Керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки» 28-29 січня 2015 р.

Ключові слова: система автоматизованого контролю, частотний вимірювальний перетворювач, барометричний висотомір, висота польоту літака.

Адрес 03056, Киев, ул. Боткина 1, НТУУ «КПИ им. Игоря Сикорского»

Корпус 28, комн. 308

Телефон +380 44 204 83 17