Объявления
  • В связи с ситуацией с коронавирусом заседания кафедры СУЛА проводится в онлайн-режиме "Конференции на платформе ZOOM".

План методических семинаров кафедры ПСУЛА на 2013-2014 учебный год

Методический семинар проводится каждую первую среду месяца в 14:30 в аудитории 219-28.

Вопрос семинара

Срок прав.

Докладчики

1. Состояние с обеспечением учебно-методической литературой учебного процесса на кафедре. Задачи по подготовке учебно-методической литературы на 2013-14 учебный год Утверждение плана издания учебно-методической литературы в 2013-14 учебном году

Октябрь

2013 р.

1. Бондарь Ю.И. - Отв.,

Черняк Н.Г.

Борисов В.В.

2. Стан з забезпеченням лабораторною базою навчального процесу на кафедрі. Задачі по підготовці лабораторної бази на 2013-14 н.р.

 

2. Гончар И.М. - Отв.,

Черняк Н.Г.,

Борисов В.В.

1. Стан підготовки нових лабораторних робіт з авіаційної техніки за напрямом „Авіа та ракетобудування” та спеціальністю «Літаки та вертольоти».

Ноябрь

2013

1. Борисов В.В. - Отв.,

Гончар И.М.

преподаватели

2. Досвід та методика організації переддипломної практики магістрів 6-го курсу за спеціальностями „СКЛАіК” і „ЛВ”.

 

2. Попов В.В. - - Отв.

Лемко А.Л.

3. Обговорення взаємовідвідувань викладачів.

 

3. Балабанова Л.В. -отв.

1. Обговорення методик виконання студентами завдань на СРС відповідно до робочих навчальних програм  дисциплін.

Грудень 

2013 р.

1. Черняк Н.Г., Борисов В.В. - Отв.,

преподаватели

2. Аналіз викладання дисциплін: Чисельні методи динаміки та міцності ЛА-1, 2, 3КП (Зінченко Д.М., Карнаушенко Р.В.); Аеродинаміка літака -1, 2, 3КП  (Лемко О.Л., Колесниченко В.Б.).

 

2. Борисов В.В. – відп.

1. Досвід та методика виконання курсового проектування студентами 3-го та 4-го курсів за напрямами „Авіоніка” і „Авіа та ракетобудування”.

Лютий

2014 р.

1. Черняк Н.Г., Борисов В.В. - Отв.,

Преподаватели-руководитель. КП

2. Стан та загальна методика підготовки магістерських дисертацій магістрами 5-го та 6-го курсів виходячи з обов’язкового виконання  нормативних вимог, що до них висуваються.

 

2. Попов В.В. - Отв.

Лемко А.Л.,

преподаватели

1. Методика виконання комп'ютерних практикумів за напрямом „Авіа та ракетобудування”. На прикладі дисциплін “Конструювання ЛА−1”, “Конструювання елементів ЛА в системах CAD/CAM/CAE −1”.

Березень

2014 р.

1. Борисов В.В. - Отв., Преподаватели

2. Стан, задачі та методика проведення переддипломної практики бакалаврів та спеціалістів за напрямами „Авіоніка” і „Авіа та ракетобудування”, зв’язок з дипломним проектуванням бакалаврів. Вдосконалення методики виконання ДП бакалаврів та спеціалістів.

 

2. Нечипоренко А.Н., Карнаушенко Г.,

Коваленко В.В. - Отв., Зинченко Д.Н.,

преподаватели - руководители практик

1. Задачі та методика проведення навчально-виробничої та виробничої (переддипломної) практик бакалаврів за напрямами „Авіоніка” і „Авіа та ракетобудування” спрямовані на вдосконалення лабораторної бази кафедри.

Квітень

2014 р.

1. Нечипоренко А.Н., Карнаушенко Г. - отв., Гончар И.М.

преподаватели - руководители практик

2. Обговорення взаємовідвідувань викладачів.

 

2. Балабанова Л.В. - Отв.

преподаватели - руководитель. ГП

1. Досвід залучення студентів до участі у науково-технічних розробках кафедри та профільних підприємств галузі у межах їх курсового та дипломного проектування.

Травень

2014 р.

1. Рыжков Л.М.,

Сухов В.В. - Отв.,

преподаватели

2. Досвід залучення студентів до участі у розробці лабораторних робіт та вдосконаленні лабораторної бази кафедри у межах їх курсового та дипломного проектування.

 

Черняк Н.Г., Борисов В.В. - Отв.

1. Звіт з навчально-методичної роботи за 2013-14 н.р. Задачі з навчально-методичної роботи на 2014-15 н.р. 

Червень

2014 р.

1. Черняк Н.Г.,

Борисов В.В. - Отв.

2. Обговорення плану підготовки навчально-методичної літератури на 2014-15 н.р. 

 

2. Бондарь Ю.И.

3. Обговорення взаємовідвідувань викладачів. 

 

3. Балабанова Л.В. - Отв.

План методических семинаров кафедры ПСУЛА утвержден зав. кафедрой, проф. Збруцким А. В.

Присутствие всех преподавателей и аспирантов обязательна!

Ответственный за методическую работу Н.Г. Черняк.

Адрес 03056, Киев, ул. Боткина 1, НТУУ «КПИ им. Игоря Сикорского»

Корпус 28, комн. 308

Телефон +380 44 204 83 17