Оголошення
  • У зв’язку з ситуацією з коронавірусом наступне засідання кафедри СКЛА буде проводитися дистанційно у форматі відеоконференції ZOOM  10 березня 2021р., початок о 14-30. 

 Спеціальність: 173 Авіоніка

Освітня програма (спеціалізація): Системи керування літальними  апаратами та комплексами

Група ВЛ-г61-1

з\п

Прізвище, ім’я, по-батькові студента

Тема дипломного проекту бакалавра

Посада, вчені ступінь та звання, прізвище і ініціали керівника дипломного проекту бакалавра

1

Федун Антон Анатолійович

Система слідкування за ціллю на основі використання нейронної мережі та системи розпізнавання образів

Рижков Л. М., д.т.н., професор

2

Пахольченко Марія Олександрівна

Система технічного зору для навігаційної системи

Бобков Ю. В., к.т.н., доцент

3

Штанько Іван Сергійович

Калібровка блока чутливих елементів безплатформової інерціальної навігаційної системи

Збруцький О.В., д.т.н., професор

4

Матющенко Анастасіїя Сергіївна

Визначення і компенсація основних похибок вимірювання системи визначення орієнтації квадрокоптера на основі комплементарного фільтра

Рижков Л. М., д.т.н., професор

5

Колос Іван  Юрійович

Автономне визначення географічних азимутів напрямків на місцевості з  використанням наземного гірокомпасу

Лукомський В. Г., к.т.н.,  доцент

6

Притуленко Валентин Сергійович

Безплатформова інерціальна навігаційна система підвищеної надійності із надлишковою архітектурою чутливих елементів (4 гіроскопи, 4 акселерометри): конструкція і алгоритми.

Пономаренко С.О., к.т.н., доцент

7

Черненко Сергій Олександрович

Система керування автоматичною посадкою безпілотного літака

Бурнашев В.В., к.т.н., доцент

8

Лесюк Маркіян Павлович

Стендове калібрування інерціального вимірювального модуля на обладнанні низької точності 

Черняк М.Г., к.т.н., доцент

9

Гречко Маргарита Вікторівна

Вплив похибок акселерометрів на точність початкової виставки безплатформової інерціальної навігаційної системи літального апарату

Пономаренко С.О., к.т.н., доцент

10

Поволоцький Богдан Анатолійович

Безплатформова інерціальна навігаційна система підвищеної надійності із надлишковою архітектурою чутливих елементів (6 гіроскопів, 6 акселерометрів): конструкція і алгоритми.

Пономаренко С.О., к.т.н., доцент

11

Піщела Павло Олександрович

Система технічного зору для забезпечення руху групи мультикоптерів

Бобков Ю. В.,

к.т.н., доцент

12

Богданов Юрій Андрійович

Визначення механічних характеристик деталей коптера, виготовлених із композитних матеріалів

Гавриленко В.В., ст. викладач

  

Завідувач кафедри СКЛА                                       Олександр Збруцький

Вкладення:
ФайлОписРозмір файла:СтвореноЗмінено
Скачати цей файл (Chernenko.pdf)Chernenko.pdfДП Черненка С.355 Кб2020-06-09 10:552020-06-09 10:55
Скачати цей файл (DP Lesyuk.pdf)DP Lesyuk.pdfДП Лисюка М.318 Кб2020-06-22 12:432020-06-22 12:43
Скачати цей файл (DP_Bogdanov.pdf)DP_Bogdanov.pdfДП Богданова Ю.2344 Кб2020-06-22 12:442020-06-22 12:44
Скачати цей файл (DP_Grechko.pdf)DP_Grechko.pdfДП Гречко М.812 Кб2020-06-22 13:382020-06-22 13:38
Скачати цей файл (Fedun.pdf)Fedun.pdfДП Федуна А.961 Кб2020-06-09 11:002020-06-09 11:00
Скачати цей файл (Kolos.pdf)Kolos.pdfДП Колоса І.1088 Кб2020-06-09 10:542020-06-09 10:54
Скачати цей файл (Matyuschenko.pdf)Matyuschenko.pdfДП Матющенко889 Кб2020-06-09 10:552020-06-09 10:55
Скачати цей файл (Paholchenko.pdf)Paholchenko.pdfДП Пахольченко М.349 Кб2020-06-09 10:592020-06-09 10:59
Скачати цей файл (Pischela.pdf)Pischela.pdfДП Піщели П.626 Кб2020-06-09 10:582020-06-09 10:58
Скачати цей файл (Povolotskiy.pdf)Povolotskiy.pdfДП Поволоцького Б.736 Кб2020-06-09 10:572020-06-09 10:57
Скачати цей файл (Prytulenko.pdf)Prytulenko.pdfДП Притуленка В.1571 Кб2020-06-09 10:582020-06-09 10:58
Скачати цей файл (Shtanko.pdf)Shtanko.pdfДП Штанько І.356 Кб2020-06-09 10:482020-06-09 10:48

Кафедра систем керування літальними апаратами

механіко-машинобудівного інституту,

денна форма навчання

Відповідно до Закону «Про вищу освіту» та з метою якісної підготовки до атестації випускників освітнього ступеня «Бакалавр», допустити до атестації студентів, які виконали індивідуальний навчальний план і затвердити теми дипломних проектів (робіт):

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Теми дипломних проектів (робіт)

Напрям підготовки 6.051103 «Авіоніка»

Група ВЛ-51

1.              

Некрутенко Владислав Юрійович

Система керування гвинто-моторною групою мультикоптера для реалізації команд автопілота

2.              

Брезицкий Андрій Ярославович

Методика визначення та дослідження характеристик гвинто-моторної групи мультикоптера

3.              

Дунай Олесь Богданович

Ідентифікація параметрів математичної моделі руху безпілотного літака

4.              

Осіпов Роман Олегович

Комп’ютерний симулятор системи автоматичного керування польотом літака

5.              

Вовк Юлія Євгенівна

Автономна навігаційна система безпілотного літального апарату

6.              

Рачительний Костянтин Вадимович

Двовісний індикаторний гіростабілізатор

7.              

Худік Микола Вадимович

Система керування рухом квадракоптера в задану точку

8.              

Шевчук Артем Андрійович

Система технічного зору для комплексування навігаційної системи

9.              

Примушко Арсентій Миколайович

Система визначення орієнтації квадрокоптера на основі комплементарного фільтра

10.           

Саїд Софія Хамедівна

Система визначення орієнтації безпілотного літального апарату на основі локальних мереж

11.           

Ковальов Артем Вікторович

Вимоги до магнітометичної системи мультикоптера для забезпечення безаварійного польоту групи мультикоптерів

12.           

Кушнірук Максим Сергійович

Система автоматичної посадки квадрокоптера підвищеної надійності в умовах атмосферних збурень

13.           

Грищенко Дарина Сергіївна

Технологічна оснастка виготовлення деталей гіромотору

14.           

Похилько Борис Сергійович

Система технічного зору для керування наземним роботом

15.           

Іванько Тамара Валеріївна

Датчик кутової швидкості на роторному вібраційному гіроскопі

16.           

Чорноморець Роман Вячеславович

Докалібрування тривісного блока датчиків кутової швидкості ракетної безплатформенної інерціальної навігаційної системи шляхом вирішення тестової навігаційної задачі

17.           

Осокін Владислав Сергійович

Лабораторний стенд та методика досліджень метрологічних характеристик двовісного лінійного мікромеханічного акселерометра

18.           

Скурський Олексій Сергійович

Математичне та програмне забезпечення автопілота гексакоптера

Спеціальність 173 «Авіоніка»

Група ВЛ-г61-2

1.

Буренін Андрій Євгенійович

Ранжування факторів впливу на надійність квадрокоптера та вдосконалення його системи автоматичного керування

 

Прізвище, ім’я, по батькові студента

 

Назва дипломного проекту (роботи)

6.051103 Авіоніка

Навчальна група ВЛ-41

1.

Горбачек Дмитро Олександрович

Система керування пасивного безпілотного літального апарату

2.

Кривоноженков Вадим Олександрович

Ідентифікація вібраційної похибки навігаційного акселерометра шляхом його тестових випробувань

3.

Кузьмич Мирослав Юрійович

Комплексована навігаційна система для автомобіля

4.

Левченко Тимофій Андрійович

Мініатюрний ультрафіолетовий піко-поляриметр для дослідження стратосферного озонового шару Землі

5. 

Маципура Андрій Геннадійович

Надійність квадрокоптера при втраті висоти польоту для запобігання його падіння

6. 

Мелашенко Владислав Олександрович

Квадрокоптер підвищеної надійності, що продовжує політ при відмові гвинтомоторних груп

7.

Навротський Костянтин Вікторович

Нейромережевий алгоритм для задачі орієнтації та навігації наземного робота

8.

Овсянніков Ілля Валерійович

Експериментальне визначення динамічних характеристик навігаційного акселерометра шляхом його стендових випробувань
9. Пархоменко Наталя Олександрівна Безконтактна оптична система зчислення шляху безпілотного літального апарату
10. Прищепа Анна Олександрівна Підвищення точності твердотільного вібраційного гіроскопу з металевим резонатором 
11. Соболенко Олексій Андрійович Система автоматичного керування квадрокоптером на базі системи технічного зору
12.  Туяхова Аліна Євгенівна Вирішення вимірювальної задачі позиціювання в кімнаті з використанням мікромеханічного інерційного вимірювального модуля

Прізвище, ім’я, по батькові студента  Назва дипломного проекту (роботи)
1. Баранець Владислав Сергійович Цифровий інерціальний вимірювальний модуль для системи стабілізації низької точності
2. Браницький Юрій Юрійович Автономна навігаційна система руху наземного робота по орієнтирам в закритому просторі
3. Волков Олексій Сергійович Система обробки, комутації та узгодження сигналів сучасної БІНС на борту літака Су-27
4. Іокімас Олексій Сергійович Мікропроцесорний регулятор двоканального датчика кутової швидкості на динамічно настоюваному гіроскопі
5. Кабанець Максим Сергійович Стендове калібрування мікромеханічного інерціального вимірювального модуля типу ADIS за допомогою кантувача
6. Карпенко Ігор Миколайович Двовісна мікропроцесорна система стабілізації квадрокоптеру на базі мікроелектромеханічної системи
7. Козлов Богдан Олегович Комплексування барометричного висотоміра та приймача супутникової навігаційної системи по каналу вимірювання висоти безпілотного літального апарату
8. Кошевець Валерій Вікторович Автономна навігаційна система зворотного руху наземного робота по траєкторії на основі системи технічного зору
7. Мірошник Ігор Олександрович Структурна схема, програмне забезпечення та налаштування автопілота гектокоптера
9. Резніченко Ілля Петрович Надійність квадрокоптера
10. Романченко Богдан Юрійович Корекція автономної інерціальної навігаційної системи наземного робота системою технічного зору
11. Савінков Андрій Геннадійович Акселерометрична система визначення стану падіння твердого тіла (об’єкту)
12. Савлук Оксана Олександрівна Система керування твердотільного хвильового гіроскопу
13. Світельський Ростислав Олексійович Датчик кутової швидкості на динамічно настоюваному гіроскопі ГВК-16
14. Шеремет Максим Миколайович Структурна схема, програмне забезпечення та налаштування автопілота квадрокоптера
15. Хололович Дарина Вікторівна Системи керування мікросупутником

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17