Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Пояснювальна записка до дипломного проекту «Системи керування мікросупутниками» містить: 65 сторінок, 30 рисунків, 8 таблиць, 36 використаних  джерел, 5 додатків.

Мета проекту — постановка вимог до системи управління мікросупутником, так як основною вимогою до системи керування мікросупутником є забезпечення високої надійності. Для реалізації мети проводилось дослідження роботи системи керування мікросупутників, формування та забезпечення вимог до бортової системи керування. Проводилися дослідження методів створення картографічних баз даних, огляд систем орієнтації. В ході дипломного проекту розглянуто наступні пункти технічного завдання:

  • Аналіз існуючих систем керування супутниками;
  • Дослідження роботи систем керування мікросупутниками;
  • Аналіз математичної моделі руху МС з метою вибору та аналізу СОС;
  • Методи отримання картографічних даних супутника;
  • Розділ з охорони праці;
  • Підготовка графічного матеріалу;
  • Написання пояснювальної записки.

Результатом проведеної роботи є забезпечення і підтримка заданої орієнтації штучних супутників Землі, розроблений алгоритм орієнтації.

Ключові слова: мікросупутник, система керування, системи орієнтації супутників, обробка зображень, фільтр Калмана, картографічні бази даних, КБД.

Пояснювальна записка до ДП «Стендове калібрування мікромеханічного інерціального вимірювального модуля типу ADIS за допомогою кантувача» складає _сторінок тексту, __ілюстрацій,_таблиць,__додатків,__бібліографічних посилань.

Мета роботи – розробка методу та стенду для калібрування мікромеханічного інерціального вимірювального модуля (ІВМ) популярної лінійки ADIS, в результаті якого отримуються такі параметри його ідентифікованої метрологічної моделі (ММ) як зміщення нуля (ЗН), коефіцієнти перетворення (КП) та перехресної чутливості (КПЧ) кожного датчика вхідних вимірюваних величин, а саме мікромеханічних акселерометрів та гіроскопів, які є сенсорами проекцій уявного прискорення та абсолютної кутової швидкості відповідно, що діють на їх вимірювальні вісі (ВВ).

В результаті проведеної роботи було виконано огляд існуючої на той момент літератури з  ІВМ, акселерометрів та гіроскопів і методів їх калібрувань, в наслідок чого було сформовано постановку задачі з розробки нового методу, виконаними пунктами якої також є: опис ММ ІВМ з визначенням усіх параметрів, що калібруються; математичні моделі та методики визначення цих параметрів по каналам прискорення та кутової швидкості; розробка стендового обладнання для калібрування запропонованим методом, з пред’явленням до нього вимог згідно технічного завдання; та експериментальні дослідження зі зразками ІВМ на розроблених стендах, що підтверджують корисність запропонованого методу.

Пояснювальна записка до дипломного проекту «Структурна схема, ПЗ та налаштування автопілота гексакоптера» складає  сторінки тексту,  ілюстрацій,  таблиць,  бібліографічних посилань.

Мета проекту – описати алгоритм роботи автопілота Arduino Mega Pilot 2.6 на борту гексокоптера, провести настройку та вдосконалити программне забезпечення Arduino Mega Pilot 2.6 для вирішення задачі польоту по точкам.

Використані наступні способи:.

Ключові слова: автопілот, Arduino Mega Pilot 2.6, Arduino, гексокоптер.

Пояснювальна записка до дипломного проекту «Метод та засоби визначення у складі наземного робота відстані до плоского об’єкту» складає 51 сторінки тексту, 19 ілюстрацій, 2 таблиці, 13 бібліографічних посилань.

Мета проекту – розробити систему автономної навігації в закритому приміщенні та обрати засоби для її реалізації.

Використані наступні способи: метод визначення відстані до об’єкту по зображенню за допомогою стереозору, скануючий лазерний далекомір (система лідар).

Ключові слова: лазерний дальномір, програмне забезпечення, сканування, плата Arduino UNO, програмний код.

Сторінка 1 із 4

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17