Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Анотація до дипломного проекту студента Кошевця Валерія

Пояснювальна записка до ДП "Автономна навігаційна система зворотного руху земного робота по траекторіі на основі системи технічного зору" становить 60 стор. Тексту, 24 ілюстрацій, 1 табл., 3 креслення, 25 бібліографічних посилань.

Мета проекту – розробка автономної навігаційної системи на основі технічного зору. Дослідження алгоритмів роботи систем навігації при готівки реперних точок. Дослідження можливостей детектування реперних точок системою технічного зору.

Результати проведеної роботи
Проведений аналіз сучасного стану та перспектив розвитку системи навігації на основі технічного зору, аналіз принципу дії і алгоритму роботи системи навігації на основі систем технічного зору. Була досліджена структурна схема і алгоритм функціонування системи навігації на основі систем технічного зору, а також досліджені алгоритми та їх реалізації, детектування реперних точок.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17