Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Анотація до дипломного проекту студента Карпенка Ігоря

Пояснювальна записка до дипломного проекту «Двовісна мікропроцесорна система стабілізації квадрокоптеру на базі МЕМС» складає сторінки тексту,   ілюстрації, таблиці, бібліографічні посилання.

Актуальність теми полягає у тому, що для успішного польоту будь-якого літального апарату необхідно стабілізувати його в усі моменти часу. В зв’язку з цим виникає необхідність розробки простих, легких та працюючих систем стабілізації.

Мета проекту – теоретичне описання двовісної системи стабілізації квадрокоптеру та практична реалізація системи стабілізації у вигляді лабораторного стенду.

Результатом проведеної роботи є аналіз існуючих систем стабілізації, які використовуються в квадрокоптері, модель системи стабілізації квадрокоптеру, розроблена в Matlab, вимоги до акселерометру та датчику кутової швидкості, які входять до складу системи стабілізації, алгоритм роботи та програмне забезпечення системи, реалізація системи на Arduino.

Ключові слова: двовісна система стабілізації, квадрокоптер, акселерометр, датчик кутової швидкості, програмне забезпечення, Arduino.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17