Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Пояснювальна записка до дипломного проекту «Експериментальне визначення динамічних характеристик навігаційного акселерометра шляхом його стендових випробувань» складає з 26 сторінок та 2 додатків.

Мета проекту – розробити математичну модель динамічних характеристик (ДХ) навігаційного акселерометра (НА) та методику їх визначення шляхом випробування. Розробити стенд для визначення ДХ НА з вказаними вхідними даними згідно з технічним завданням.

Використані наступні способи: спосіб визначення динамічних характеристик шляхом розрахунку за експериментальними даними відношення динамічного коефіцієнту перетворення НА до його статичного коефіцієнту перетворення при дії на НА детермінованих (або випадкових) вібрацій .

Результати роботи не були ніде опубліковані.

Ключові слова: динамічні характеристики, навігаційний акселерометр, вібраційний стенд.

Пояснювальна записка до дипломного проекту «Комплексована навігаційна система для автомобіля» складає з 18 сторінок та 2 додатків.

Мета проекту – розробити комплексовану навігаційну систему для автомобіля та змоделювати її в середовищі MATLAB/Simulink, з вказаними вхідними даними згідно з технічним завданням.

Використані наступні способи: спосіб визначення орієнтації автомобіля за допомогою показів гіроскопів та акселерометрів.

Результати роботи не були ніде опубліковані.

Ключові слова: комплексована навігаційна система, безплатформенна навігаційна система кватерніони.

Тема дипломного проекту: «Безконтактна оптична система зчислення шляху  малогабаритного безпілотного літального апарата».

Мета проекту – розробка альтернативного методу орієнтування надлегких БПЛА на основі отримання інформації про місцевість від фото- відео- камери, без використання інформації, отриманої від супутників глобальної системи навігації.

Використані наступні методи: метод зчислення пройденого шляху на основі аналізу потокового відео, оскільки саме цей метод не потребує додаткових, заздалегідь підготовлених даних про місцевість.

Ключові слова: БПЛА, системи навігації, автономне позиціювання, оптимізація руху, зчислення пройденого шляху.

Пояснювальна записка до дипломного проекту «Нейромережевий алгоритм для задач орієнтації та навігації наземного робота» складає - сторінки тексту, - ілюстрацій,  - таблиць, - бібліографічних посилань.

Мета проекту – розробити інтелектуальну систему керування наземним роботом.

Використані наступні методики: Методика навчання з підкріпленням, зокрема Q – навчання, методика модифікованого штучними нейронними мережами методу навчання з підкріпленням – глибинного Q – навчання. Отримані результати дозволяють формувати закон керування без участі людини.

Результати роботи були опубліковані -

Ключові слова: інтелектуальна система керування, навчання з підкріпленням, штучні нейронні мережі.

Сторінка 1 із 3

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17