Оголошення
  • У зв’язку з ситуацією з коронавірусом наступне засідання кафедри СКЛА буде проводитися дистанційно у форматі відеоконференції ZOOM  10 березня 2021р., початок о 14-30. 

Анотація до дипломного проекту студента Кривоноженков

Пояснювальна записка до дипломного проекту «Ідентифікація вібраційної похибки навігаційного акселерометра шляхом його тестових випробувань» складає __ сторінок тексту, __ ілюстрацій, __ таблиць, __ бібліографічних посилань.

Мета проекту – розробити методику визначення додаткової постійної складової вихідного сигналу нерухомого відносно площини горизонту навігаційного акселерометра при дії на нього детермінованих та випадкових вібрацій.

У проекті проведено порівняльний аналіз існуючих методів визначення вібраційної похибки. На основі метрологічної моделі акселерометра було отримано власну математичну модель вібраційної похибки, розроблено методику ідентифікації коефіцієнтів цієї моделі та зібрано вібростенд для випробувань. Також сформовано вимоги до стендового обладнання.

В рамках практичної частини проекту було досліджено три тестові моделі акселерометрів (АЛ-15, АЛ-1, А-17) за існуючими та власною методиками. Порівняльний аналіз отриманих результатів підтверджує ефективність розробленої методики.

Ключові слова: вібраційна похибка, віброприскорення, вібраційні випробування, вібростенд, навігаційний акселерометр, метрологічна модель.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17