Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Анотація до дипломного проекту студентки Туяхова

Пояснювальна записка до дипломного проекту «Вирішення вимірювальної задачі позиціювання в кімнаті з використанням мікромеханічного інерційного вимірювального модуля» складає  сторінки тексту, ілюстрацій, таблиць, бібліографічних посилань.

Мета проекту – визначити поточні координати місця розташування об'єкта і використовувати їх для управління центром мас об'єкта.

Використані наступні способи: спосіб вирахування шляху, спосіб знаходження кутів орієнтації. Розроблен алгоритм визначення приросту координат та кутового положення. Розроблена програма розв’язку вимірювальної задачі в режимі реального часу. Отримані результати дозволяють знаходити рішення навігаційних завдань для управління складними ЛА.

Ключові слова: позиціювання, інерційний вимірювальний модуль, ІВМ, вимірювальна задача.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17