Оголошення
  • У зв’язку з ситуацією з коронавірусом наступне засідання кафедри СКЛА буде проводитися дистанційно у форматі відеоконференції ZOOM  10 березня 2021р., початок о 14-30. 

Теми дипломних проектів бакалаврів Авіоніки 2019 року випуску

Кафедра систем керування літальними апаратами

механіко-машинобудівного інституту,

денна форма навчання

Відповідно до Закону «Про вищу освіту» та з метою якісної підготовки до атестації випускників освітнього ступеня «Бакалавр», допустити до атестації студентів, які виконали індивідуальний навчальний план і затвердити теми дипломних проектів (робіт):

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Теми дипломних проектів (робіт)

Напрям підготовки 6.051103 «Авіоніка»

Група ВЛ-51

1.              

Некрутенко Владислав Юрійович

Система керування гвинто-моторною групою мультикоптера для реалізації команд автопілота

2.              

Брезицкий Андрій Ярославович

Методика визначення та дослідження характеристик гвинто-моторної групи мультикоптера

3.              

Дунай Олесь Богданович

Ідентифікація параметрів математичної моделі руху безпілотного літака

4.              

Осіпов Роман Олегович

Комп’ютерний симулятор системи автоматичного керування польотом літака

5.              

Вовк Юлія Євгенівна

Автономна навігаційна система безпілотного літального апарату

6.              

Рачительний Костянтин Вадимович

Двовісний індикаторний гіростабілізатор

7.              

Худік Микола Вадимович

Система керування рухом квадракоптера в задану точку

8.              

Шевчук Артем Андрійович

Система технічного зору для комплексування навігаційної системи

9.              

Примушко Арсентій Миколайович

Система визначення орієнтації квадрокоптера на основі комплементарного фільтра

10.           

Саїд Софія Хамедівна

Система визначення орієнтації безпілотного літального апарату на основі локальних мереж

11.           

Ковальов Артем Вікторович

Вимоги до магнітометичної системи мультикоптера для забезпечення безаварійного польоту групи мультикоптерів

12.           

Кушнірук Максим Сергійович

Система автоматичної посадки квадрокоптера підвищеної надійності в умовах атмосферних збурень

13.           

Грищенко Дарина Сергіївна

Технологічна оснастка виготовлення деталей гіромотору

14.           

Похилько Борис Сергійович

Система технічного зору для керування наземним роботом

15.           

Іванько Тамара Валеріївна

Датчик кутової швидкості на роторному вібраційному гіроскопі

16.           

Чорноморець Роман Вячеславович

Докалібрування тривісного блока датчиків кутової швидкості ракетної безплатформенної інерціальної навігаційної системи шляхом вирішення тестової навігаційної задачі

17.           

Осокін Владислав Сергійович

Лабораторний стенд та методика досліджень метрологічних характеристик двовісного лінійного мікромеханічного акселерометра

18.           

Скурський Олексій Сергійович

Математичне та програмне забезпечення автопілота гексакоптера

Спеціальність 173 «Авіоніка»

Група ВЛ-г61-2

1.

Буренін Андрій Євгенійович

Ранжування факторів впливу на надійність квадрокоптера та вдосконалення його системи автоматичного керування

 

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17