Оголошення
  • У зв’язку з ситуацією з коронавірусом наступне засідання кафедри СКЛА буде проводитися дистанційно у форматі відеоконференції ZOOM  10 березня 2021р., початок о 14-30. 

Теми дипломних проектів бакалаврів 2020 року випуску, гр. ВЛ-г61-1

 Спеціальність: 173 Авіоніка

Освітня програма (спеціалізація): Системи керування літальними  апаратами та комплексами

Група ВЛ-г61-1

з\п

Прізвище, ім’я, по-батькові студента

Тема дипломного проекту бакалавра

Посада, вчені ступінь та звання, прізвище і ініціали керівника дипломного проекту бакалавра

1

Федун Антон Анатолійович

Система слідкування за ціллю на основі використання нейронної мережі та системи розпізнавання образів

Рижков Л. М., д.т.н., професор

2

Пахольченко Марія Олександрівна

Система технічного зору для навігаційної системи

Бобков Ю. В., к.т.н., доцент

3

Штанько Іван Сергійович

Калібровка блока чутливих елементів безплатформової інерціальної навігаційної системи

Збруцький О.В., д.т.н., професор

4

Матющенко Анастасіїя Сергіївна

Визначення і компенсація основних похибок вимірювання системи визначення орієнтації квадрокоптера на основі комплементарного фільтра

Рижков Л. М., д.т.н., професор

5

Колос Іван  Юрійович

Автономне визначення географічних азимутів напрямків на місцевості з  використанням наземного гірокомпасу

Лукомський В. Г., к.т.н.,  доцент

6

Притуленко Валентин Сергійович

Безплатформова інерціальна навігаційна система підвищеної надійності із надлишковою архітектурою чутливих елементів (4 гіроскопи, 4 акселерометри): конструкція і алгоритми.

Пономаренко С.О., к.т.н., доцент

7

Черненко Сергій Олександрович

Система керування автоматичною посадкою безпілотного літака

Бурнашев В.В., к.т.н., доцент

8

Лесюк Маркіян Павлович

Стендове калібрування інерціального вимірювального модуля на обладнанні низької точності 

Черняк М.Г., к.т.н., доцент

9

Гречко Маргарита Вікторівна

Вплив похибок акселерометрів на точність початкової виставки безплатформової інерціальної навігаційної системи літального апарату

Пономаренко С.О., к.т.н., доцент

10

Поволоцький Богдан Анатолійович

Безплатформова інерціальна навігаційна система підвищеної надійності із надлишковою архітектурою чутливих елементів (6 гіроскопів, 6 акселерометрів): конструкція і алгоритми.

Пономаренко С.О., к.т.н., доцент

11

Піщела Павло Олександрович

Система технічного зору для забезпечення руху групи мультикоптерів

Бобков Ю. В.,

к.т.н., доцент

12

Богданов Юрій Андрійович

Визначення механічних характеристик деталей коптера, виготовлених із композитних матеріалів

Гавриленко В.В., ст. викладач

  

Завідувач кафедри СКЛА                                       Олександр Збруцький

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17