Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

План роботи на перший рік навчання

п/п

Назви навчальних дисциплін та робіт

Кількість кред. ECTS

Форма звітності

Відмітка наук. керівн.

І семестр

1

Дисципліни згідно робочого навчального плану

 

 

 

 

2

Інформаційний пошук за темою магістерської дисертації

 

 

 

3

Аналіз огляду літератури, вибір напрямку дослідження і постановка наукової задачі

 

звіт

 

4

Аналіз існуючих методів розрахунку та моделювання конструкції планера літака

 

звіт

 

ІІ семестр

1

Дисципліни згідно Робочого навчального плану

 

 

 

2

Визначення та обґрунтування актуальності наукової задачі.

Постановка рішення наукової задачі.

 

 

 

3

Розробка методики для визначення силового набору крила літака

 

звіт

 

п/п

Назви навчальних дисциплін та робіт

Кількість кред. ECTS

Форма звітності

Відмітка наук. керівн.

ІІІ семестр

1

Дисципліни згідно робочого навчального плану

 

 

 

2

Визначення силового набору для планера літака

 

 

 

3

Побудова комп’ютерної моделі поверхні фюзеляжу та силових елементів фюзеляжу

 

звіт

 

4

Побудова внутрішніх силових елементів фюзеляжу

 

звіт

 

5

Побудова комп’ютерної моделі поверхні крила та оперення

 

звіт

 

6

Побудова внутрішньо силових елементів крила та оперення

 

звіт

 

7

Підготовка статті у фаховому виданні.

 

Рукопис статті

 

ІV семестр

1

Навантаження конструкції та аналіз результатів

 

звіт

 

2

Висновки по роботи

 

 

 

2

Оформлення пояснювальної записки

 

ПЗ

 

3

Оформлення графічного матеріалу

 

плакати

 

4

Захист магістерської дисертації

 

доповідь

 

План роботи на перший рік навчання

п/п

Назви навчальних дисциплін та робіт

Кількість кред. ECTS

Форма звітності

Відмітка наук. керівн.

І семестр

1

Дисципліни згідно Робочого навчального плану

 

 

 

 

2

Аналіз стану питання, вибір напрямку дослідження і постановка  наукової задачі

 

 

 

3

Огляд існуючих аналогів та літератури по даній тематиці

 

звіт

 

4

Створення бази даних існуючих ЛА із асиметричним крилом

 

звіт

 

ІІ семестр

1

Дисципліни згідно Робочого навчального плану

 

 

 

2

Дослідження експлуатаційних особливостей ачиметричного крила

 

 

 

3

Розробка методики формування аеродинамічного вигляду крила

 

звіт

 

4

Підготовка доповіді на конференцію

 

доповідь

 

5

Підготовка статті у фаховому виданні

 

Рукопис статті

 

 План роботи на другий рік навчання

п/п

Назви навчальних дисциплін та робіт

Кількість кред. ECTS

Форма звітності

Відмітка наук. керівн.

ІІІ семестр

1

Дисципліни згідно Робочого навчального плану

 

 

 

2

Математичне моделювання енергоустановки літака.

 

звіт

 

3

Визначення конструктивно-силової схеми крила.

 

звіт

 

4

Формування аеродинамічного вигляду дослідного літального апарату  

 

звіт

 

5

Підготовка статті у фаховому виданні.

 

Рукопис статті

 

ІV семестр

1

Експериментальна перевірка теоретичних та практичних рішень

 

звіт

 

2

Висновки по роботи

 

звіт

 

2

Оформлення пояснювальної записки

 

звіт

 

3

Оформлення графічного матеріалу

 

звіт

 

4

Захист магістерської дисертації

 

доповідь

 

План роботи на перший рік навчання

п/п

Назви навчальних дисциплін та робіт

Кількість кред. ECTS

Форма звітності

Відмітка наук. керівн.

І семестр

1

Дисципліни згідно Робочого навчального плану спеціальності

 

 

 

2

Інформаційний пошук за темою магістерської дисертації

 

звіт

 

3

Аналітичний огляд літератури, сучасного стану та методів модифікації крила літака

 

матеріали до 1-го розділу МД

 

4

Обґрунтування доцільності модифікації теоретичного контуру крила літального апарата

 

матеріали до 2-го розділу МД

 

ІІ семестр

1

Дисципліни згідно Робочого навчального плану спеціальності

 

 

 

2

Визначити вплив параметрів профіля на аеродинамічні та льотно-технічні характеристики

 

матеріали до 2-го розділу МД

 

3

Визначити можливості та методи модифікації поверхні крила існуючих транспортних літаків

 

матеріали до 3-го розділу МД

 

4

Підготовка доповіді на конференцію

 

доповідь

 

План роботи на другий рік навчання

п/п

Назви навчальних дисциплін та робіт

Кількість кред. ECTS

Форма звітності

Відмітка наук. керівн.

ІІІ семестр

1

Дисципліни згідно Робочого навчального плану спеціальності

 

 

 

2

Визначити вплив параметрів крила на аеродинамічні та льотно-технічні характеристики літака

 

матеріали до 4-го розділу МД

 

3

Оцінка зміни контуру носової та хвостової частин крила на аеродинамічні та льотно технічні характеристики літака

 

матеріали до 4-го розділу МД

 

4

Публікація першої статті у фаховому виданні

 

стаття

 

5

Підготовка доповіді на конференцію

 

доповідь

 

ІV семестр

1

Розробка відповідних напрямків та математичної моделі модифікації теоретичного контуру крила на прикладі літака Ан-140  

 

матеріали до 5-го розділу МД

 

2

Аналіз результатів моделювання та
формування загальних рекомендацій щодо модифікації

 

матеріали до 5-го розділу МД

 

3

Підготовка до публікації другої статті у фаховому виданні

 

матеріал

статті

 

4

Оформлення пояснювальної записки (ПЗ)

 

ПЗ

 

5

Оформлення графічного матеріалу

 

плакати

 

6

Захист магістерської дисертації

 

доповідь

 

План роботи на перший рік навчання

п/п

Назви навчальних дисциплін та робіт

Кількість кред. ECTS

Форма звітності

Відмітка наук. керівн.

І семестр

1

Дисципліни згідно Робочого навчального плану спеціальності

 

 

 

2

Інформаційний пошук за темою магістерської дисертації

 

звіт

 

3

Аналітичний огляд літератури з існуючих методик розрахунку пружних характеристик крила транспортного літака, постановка задач досліджень

 

матеріали до 1-го розділу МД

 

4

Провести аналіз пружної моделі крила літака з відомими пружними

характеристиками

 

матеріали до 2-го розділу МД

 

ІІ семестр

1

Дисципліни згідно Робочого навчального плану спеціальності

 

 

 

2

Визначити жорсткісні характеристики  основних елементів конструкції

фрагмента крила за допомогою пакета скінченно-елементного аналізу та аналітично

 

матеріали до 3-го розділу МД

 

3

Розробка методики визначення жорсткісних характеристик спрощеної пружної моделі крила літака методом вузлової конденсації, складання розрахункової схеми.

 

матеріали до 4-го розділу МД

 

4

Підготовка доповіді на конференцію

 

доповідь

 

План роботи на другий рік навчання

п/п

Назви навчальних дисциплін та робіт

Кількість кред. ECTS

Форма звітності

Відмітка наук. керівн.

ІІІ семестр

1

Дисципліни згідно Робочого навчального плану спеціальності

 

 

 

2

Розробка методики визначення жорсткісних характеристик спрощеної пружної моделі крила літака методом вузлової конденсації, визначення переміщень пружної осі крила при аеродинамічних навантаженнях.

 

матеріали до 4-го розділу МД

 

3

Порівняння  результатів визначення жорсткісних характеристик спрощеної пружної моделі крила літака та визначення переміщень пружної осі крила при аеродинамічних навантаженнях методом вузлової конденсації та класичними методами.

 

матеріали до 5-го розділу МД

 

ІV семестр

1

Публікація статті у фаховому виданні

 

стаття

 

2

Підготовка доповіді на конференцію

 

доповідь

 

3

Продовження порівняння  результатів визначення жорсткісних характеристик спрощеної пружної моделі крила літака та визначення переміщень пружної осі крила при аеродинамічних навантаженнях методом вузлової конденсації та класичними методами.

 

матеріали до 5-го розділу МД

 

4

Проробка питання застосування розроблених методик до вирішення інших задач, пов’язаних із пружними характеристиками крила.

 

матеріали до 6-го розділу МД

 

5

Оформлення пояснювальної записки (ПЗ)

 

ПЗ

 

6

Оформлення графічного матеріалу

 

плакати

 

7

Захист магістерської дисертації

 

доповідь

 

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17