Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Анотація на магістерську дисертацію студента Карлін

Як правило, на практиці застосовують по одиночні БПЛА, це в свою чергу призводить до невисокої ефективності виконання завдання, особливо коли виконується завдання на необмежено великій території. Обмеження пов’язані з тим, що датчики та сенсори БПЛА мають обмежені зони впливу. Використання декількох БПЛА в групі підвищує ефективність виконання завдання, але при цьому виникають додаткові проблеми, пов’язані з координацією дій при виконанні одного завдання. У зв’язку з цим виникає завдання групового управління з використанням обмеженого числа персоналу керування БПЛА.

Завдання групового використання БПЛА дуже актуальне, так як використання БПЛА в групі значно підвищує ефективність виконання завдання при цьому ряд задач спростовуються. З’являється можливість проведення відстеження великих територій за короткий час без втрати впливових деталей, що дуже вірогідно при використанні одного БПЛА. При груповому керуванні використовується взаємодія між окремими БПЛА таким чином, щоб була повна відповідність в їх діях, з поставленими задачами.

Для того, щоб встановити параметри, характер цілі та характеристики БПЛА.

Необхідно дослідити:

- Найуспішніші стратегії розподілу об'єктів між БЛА

- Прокласти найвигідніші маршрути для кожного БПЛА.

При розрахунку маршруту слід враховувати можливість впливу бокового вітру, через які БПЛА може відхилятися від курсу, який, в свою чергу, змінює довжину траєкторії і успіх маршруту.

Аналізуючи вихідні дані, можна сказати, що серед характеристик безпілотних літальних апаратів для реалізації алгоритмів необхідно наступне:

• діапазон зміни швидкості і висоти безпілотного літального апарату;

• Мінімальний радіус повороту залежить від швидкості польоту і швидкості вітру.

З огляду на той факт, що метою роботи є вивчення проблеми визначення найбільш вигідної траєкторії польоту безпілотних літальних апаратів з урахуванням радіуса повороту і відстані до об'єкта, як для окремих безпілотних літальних апаратів так і для групового використання. Важливо визначити найбільш вигідну стратегію для об'єктів розподілу між БЛА і прокласти найшвидший маршрут для кожного БЛА. За допомогою цих безпілотних апаратів можна розрахувати азимутальний кут, висоту і зенітний кут.

Ключові слова: БПЛА, алгоритм, групове використання БПЛА, трилатерація.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17