Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Анотація на магістерську дисертацію студента Сугак

Магістерська дисертація Сугак Д. В. під керівництвом професора, д.т.н. Колота О. В. «Навігаційне забезпечення групи БПЛА» містить 95 сторінок, 5 плакатів, 48 використаних джерела.

Сучасний розвиток авіації і техніки в цілому поставило задачу виконання спільного польоту групи безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Відзначимо переваги групи БПЛА в порівнянні з використанням одного БПЛА:

• можливість постановки різних завдань для різних учасників групи

• виграш у часі (головна умова для задач пошуку людей);

• більше гарантій виконання завдання;

• колективний обліт виробляє велику картину світу;

• взаємодія між собою допомагає оптимізувати маршрут польоту грунтуючись на вже наявних даних іншого БПЛА;

• більшу кількість стратегій;

• можливість створення об'ємної картини світу;

• можливість одночасного обстеження великій території;

• можливість коригування плану і вибору оптимального маршруту, грунтуючись на наявних даних сусіднього БПЛА.

Для функціонування будь-якої системи управління БПЛА необхідно знати координати кожного БПЛА з групи, тому завдання навігації групи БПЛА актуальна в наш час.

Метою магістерської дисертації є отримання методу навігації групи безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Об'єкт дослідження є група безпілотних літальних апаратів. Предмет дослідження ̶ навігаційне забезпечення групи БПЛА.

Робота запропонованої системи навігації полягає в комплектуванні декількох засобів, а саме визначення координат БПЛА за допомогою БС мобільного зв'язку та ІНС, а також уточнення положення БПЛА щодо інших БПЛА в групі за допомогою радіомаяків, встановлених на кожному БПЛА за групи. Надалі буде розглядатися випадок, коли все БПЛА в групі знаходяться в одній площині.

Виходячи з вимог до використання БПЛА в групі, був описаний метод визначення відстані до інших БПЛА в групі, а також дотримання безпечних відстаней між ними за допомогою радіомаяків, з'єднаних за технологією Wi-Fi і з часто вже не поділом каналів - FDMA, що дозволяє організувати політ групи по 13 БПЛА.

Був запропонований новий метод визначення координат безпілотних літальних апаратів за допомогою базових станцій мобільного зв'язку. Запропоновано новий метод дотримання безпечної відстані між БПЛА в групі.

Запропоновані в роботі методи можуть бути використані для забезпечення навігації групи безпілотних літальних апаратів.

Практичне значення проведених наукових досліджень і отриманих результатів полягає у здешевленні і спрощення групи БПЛА при використанні розробленої системи.

За темою дисертації опубліковані наступні наукові роботи у фахових виданнях та тези на конференціях:

1) О.П. Мариношенко, Д.В. Сугак // Intelligence. Integration. Reliability, НТУУ "КПІ", 2014 року, с.23-26.

Ключові слова: навігаційні системи, базова станція, визначення координат, безпілотний літальний апарат, радіомаяк.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17