Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Анотація на магістерську дисертацію студента Терьохіна

Магістерська дисертація на тему «Інструментальні вібраційні похибки навігаційних акселерометрів і їх ідентифікація при стендових випробуваннях акселерометрів» обсягом 85 сторінок містить 16 рисунків, 10 таблиць та 25 джерел за переліком посилань.

Під час польоту, на акселерометр крім прискорення літального апарату (ЛА), на акселерометр діють вібраційні збурення. Це призводить до виникнення додаткових статичних похибок вимірювання акселерометром прискорення ЛА – вібраційних похибок (ВП). Це значно знижує точність усієї ІНС, а отже і точність вирішення навігаційної задачі.

Актуальність дослідження полягає в тому, що математична модель вібраційної похибки НА дозволить виявити шляхи їх зменшення, що призведе до підвищення точності вимірювання НА в умовах вібраційних впливів на нього під час польоту.

Метою магістерської дисертації є вирішення наступних задач:

1. Отримати математичну модель інструментальної ВП НА, яка являє собою залежність ВП від власного прискорення та параметрів вібрації основи, на яку встановлено акселерометр, а також параметрів його нелінійної функції перетворення.

2. Розробити методи ідентифікації коефіцієнтів отриманої моделі при стендових випробуваннях акселерометра.

3. Розробити алгоритм компенсації інструментальної ВП НА в реальних умовах вібраційних впливів на нього з боку маневрового ЛА під час польоту.

Предметом дослідження є інструментальна вібраційна похибка НА в умовах вібраційних впливів на нього з боку ЛА, методи ідентифікації її складових при стендових випробуваннях акселерометрів та шляхи зменшення цієї похибки з метою забезпечення заданої точності вимірювання НА в реальних умовах вібраційних впливів на нього з боку маневрового ЛА.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у наступному:

2. Удосконалений метод статичних випробувань МКА, навідміну від відомих, дозволяє визначати числові значення коефіцієнтів нелінійності ФП НА високих степенів з метою їх подальшого використання для оцінки ВП НА.

Результати дослідження були оприлюднені на XМіжнародній науково-технічній конференції "Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки”, Kиїв, 2015.

Ключові слова: навігаційний акселерометр, вібраційна похибка, математична модель, функція перетворення, ідентифікація коефіцієнтів, стендові випробування, алгоритм компенсації.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17