Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Анотація на магістерську дисертацію студента Трунов

Магістерська дисертація на тему «Підвищення точності мікромеханічного датчика кутової швидкості» обсягом 75 сторінок містить 63 рисунків, 3 таблиці та 30 джерел за переліком посилань.

Мікромеханічні гіроскопи є датчиками первинної вимірювальної інформації, що входять до складу інерціальних навігаційних систем.

Використання чутливих елементів на мікроелектромеханічних (МЕМС) технологіях обмежене їх значними за рівнем шумами, що зумовлює швидке наростання похибки в часі та обмежений період автономного використання систем орієнтації та керування, побудованих на МЕМС-сенсорах. Основною причиною наростаючої похибки системи орієнтації на МЕМС-гіроскопи  (ММГ) є низькочастотна складова випадкової складової вихідного сигналу гіроскопа, що призводить  до швидкого наростання похибки систем навігації та керування на ММГ та обмежує час їх автономної роботи.

Актуальність дослідження полягає в тому, що математична модель нестабільності вихідного сигналу ММГ допоможе знайти шляхи для його зменшення, що призведе до підвищення точності систем навігації та керування на ММГ та збільшити час їх автономної роботи.

Метою магістерської дисертації є вирішення наступних задач:

1. Отримати математичну модель похибок ММГ, яка являє собою залежність низькочастотних складових похибки від часу роботи сенсора.

2. Розробити методи ідентифікації коефіцієнтів отриманої моделі при стендових випробуваннях ММГ.

3. Розробити алгоритм компенсації низькочастотних складових похибки ММГ та підтвердити його адекватність експериментально.

Об’єктом дослідження є ММГ, як базові чутливі елементи інерціальних навігаційних систем літального апарату.

Предметом дослідження є низькочастотні складові похибки ММГ в залежності від часу роботи, методи ідентифікації її при стендових випробуваннях ММГ та шляхи зменшення цієї похибки з метою забезпечення заданої точності вимірювання ММГ.

В роботі розроблено метод ідентифікації низькочастотних складових нульового вихідного сигналу ММГ, та алгоритм компенсації випадкових похибок. Адекватність розробленого методу компенсації випадкової похибки нульового вихідного сигналу ММГ була підтверджена експериментально.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у наступному:

1. Отримана математична модель низькочастотних складових випадкової похибки нульового вихідного сигналу мікромеханічного гіроскопа;

2. Розроблений метод ідентифікації коефіцієнтів математичної моделі низькочастотних складових випадкової похибки нульового вихідного сигналу мікромеханічного гіроскопа;

3. Розроблений алгоритм компенсації низькочастотних складових випадкової похибки нульового вихідного сигналу мікромеханічного гіроскопа.

Результати дослідження були оприлюднені на X Міжнародній науково-технічній конференції "Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки”, Kиїв, 2015.

 

Ключові слова: мікромеханічних гіроскоп, низькочастотні складові, математична модель, статичні випробування, ідентифікація коефіцієнтів, алгоритм компенсації.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17