Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Анотація на магістерську дисертацію студента Завальна

Проблема проектування керуючих систем для регулювання об'єктами в умовах невизначеності відноситься до фундаментальних і актуальних проблем сучасної теорії автоматичного керування.

По-перше типовими стають випадки коли відсутній точний математичний опис об'єкта керування або відбувається зміна його параметрів невідомим чином в широких межах в процесі функціонування.

По-друге, разом з розвитком теорії керування виникають нові вимоги до систем, що розроблюються.

По-третє, кожен процес має свої особливості, а оскільки автоматизація з кожним роком все більш ускладнюється і виникають нові складніші технічні процеси, то практика надає багато нових завдань. Метою магістерської дисертації є досягнення високої точності управління за допомогою адаптивного регулятора при дії великих збурень.

Задачі: розробка математичної моделі БПЛА для синтезу та аналізу адаптивних регуляторів; синтез адаптивних законів стабілізації БПЛА на траєкторії польоту по маршруту; розрахунок точності управління БПЛА при використанні синтезованих законів; вибір кращого регулятора; перевірка результатів за допомогою імітаційного і напівнатурного моделювання.

Предмет досліджень: адаптивний регулятор параметрів руху безпілотного літака. Об'єкт дослідження: процес управління польотом безпілотного літака в умовах невизначеності. Природне рішення задачі автоматичного управління польотом в умовах невизначеності на основі застосування комбінації Н2 і Н∞- оптимальної якості виявляється неприйнятним в разі пред'явлення строгих вимог до помилок управління. Такі завдання можуть бути вирішені за допомогою застосування алгоритмів адаптації. Новизна дисертації полягає у використанні адаптивного регулятора, що на відміну від відомих, алгоритм може бути працездатним навіть при відсутності інформації про значення матриці стану, а також визначено, що послідовне оцінювання параметрів моделі і параметрів руху літака дозволяє отримати необхідну якість керування з меншою кількістю апріорної інформації. Результати досліджень можна використати для створення лабораторних робіт для курсу автоматичне керування БПЛА.

Ключові слова: автоматичне керування, адаптивний регулятор, ідентифікація, імітаційне моделювання, параметри руху, дискретна система, безпілотний літальний апарат.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17