Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Анотація на магістерську дисертацію магістранта Мацилецької О.С.

Магістерська дисертація Мацілецької О.С. під керівництвом доцента, к.т.н. Прохорчука О. В. «Гіростабілізована платформа для астронавігаційної системи безпілотного літального апарату» містить __ сторінок, __ плакатів, __ використаних джерел.

На сьогодні актуальною є задача підвищення точності керованих гіростабілізаторів, що працюють в суміщених режимах стабілізації та управління. На них покладаються завдання щодо стабілізації та управління цілою низкою спеціальних бортових систем: антени бортових радіолокаційних станцій, чутливі елементи головок самонаведення реактивних снарядів, авіаційні приціли, аерофотоаппарати, пеленгатори, візири та ін. Області застосування таких систем розширюються, разом з тим, зростають вимоги до них по точності стабілізації, точності визначення параметрів орієнтації, мінімізації маси, габаритів, вартості, енергоспоживання, часу готовності і здатності інтегруватися в сучасні системи управління об'єкта. Виконання цих вимог є складною і актуальною науково-технічною задачею, яка вимагає свого вирішення.

Ставиться задача розробки математичної моделі системи стабілізації, що складається з гіростабілізованої платформи з телеблоком, для астронавігаційної системи безпілотного літального апарату, яка допоможе оцінити похибки стабілізації при дії різних зовнішніх збурень.

Об’єктом дослідження є гіростабілізована платформа. Предметом дослідження: математичний опис моделі гіростабілізатору. Новизна дисертації: розробка алгоритмів управління гіростабілізованою платформою в умовах збуреного руху (наприклад: температура, вітер, вібрації) безпілотного літального апарату. Практичне використання результатів може бути включене до навчально-методичної літератури (підручники, навчальні та методичні посібники, рекомендації до виконання курсових робіт і т. д.), впровадженне на кафедрі ПСКЛА, або використане при написанні дисертаційного дослідження (отримані аналітичні залежності та чисельні значення можуть бути корисні для розробки і дослідження подібних систем).

Ключові слова: гіростабілізатор, динамічно-настроюваний гіроскоп, телеблок, система стабілізації.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17