Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Анотація до дипломного проекту студента Богославець

Розроблений робастний регулятор параметрів руху безпілотного літального апарату по аеробалістичній траєкторії. Синтез було здійснено з використанням 2-Ріккаті підходу -теорії. При наявності параметричних збурень моделі об'єкта керування регулятор забезпечує задану якість перехідного процесу, а також відсутність статичної помилки керування кутом швидкісного пеленгу. Регулятор відхиляє орган керування на основі інформації лише про кут швидкісного пеленгу. Наведені результати моделювання роботи синтезованого робастного регулятора, а також ПІД-регулятора в однакових умовах.

Ключові слова: безпілотний літальний апарат, робастний регулятор, кут швидкісного пеленгу

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17