Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Анотація до дипломного проекту студента Котвицький

Пояснювальна записка до магістерської дисертації «Система автоматизованого градуювання барометричних висотомірів» складає 73 сторінки тексту, 26 ілюстрацій, 24 таблиць, 17 бібліографічних посилань.

Мета дослідження (роботи) – розробити систему автоматизованого градуювання барометричних засобів вимірювання висоти польоту літального апарату, зокрема, барометричних висотомірів, з підвищеною швидкодією та заданою точністю.

Використані наступні способи: градієнтний спосіб формування пневматичного тиску в системі, спосіб адаптивного порозрядного керування виконавчим пристроєм системи. Отримані результати дозволяють покращити швидкодію і точність автоматизованої системи градуювання барометричних висотомірів.

Результати роботи були опубліковані в тезах доповіді на XVIІІ науково-технічній конференції студентів та молодих учених «Гіротехнології. Навігація. Керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки» 28-29 січня 2015 р.

Ключові слова: система автоматизованого контролю, частотний вимірювальний перетворювач, барометричний висотомір, висота польоту літака.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17