Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Анотація до дипломного проекту студента Прибочого

Пояснювальна записка до дипломного проекту «Контролер парашутної системи аварійної посадки БПЛА» складає 86 сторінки тексту, 19 ілюстрацій, 5 таблиць, та 4 додатки . При виконанні проекту використано 18 бібліографічних посилань.

Мета проекту – підбір контролера на базі якого буде виконано та побудовано парашутну систему для аварійної посадки БПЛА.

Результат проведеної роботи:

  • Проведено аналіз сучасного стану датчиків тиску які використовуються на борту безпілотних літальних апаратів.
  • Розглянуто принцип дії та будову датчиків тиску для БПЛА.
  • Обрано контролер та датчик для побудови бортової парашутної системи .
  • Проведено розрахунок , аналіз та мінімізація похибок датчику барометричного тиску.
  • Розроблено алгоритм обробки даних від датчику тиску для подальшого використання контролером.
  • Виконано побудову прототипу для подальшого використання на борту БПЛА та послідуючих модернізацій.

Перелік ключових слів: безпілотний літальний апарат , контролер, датчик тиску, парашутна система.

Практична цінність роботи полягає у можливому використанні даного контролера та датчику на борту БПЛА при відмові основної парашутної системи.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17