Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Анотація на магістерську дисертацію студента Баранець

Пояснювальна записка до магістерської дисертації «Алгоритм інерціальної навігаційної системи підвищеної точності для наземного об'єкта» складає 85 сторінок тексту, 24 ілюстрації та 19 бібліографічних посилань.

Мета проекту – розробити алгоритм ІНС для наземного об'єкта, який за допомогою певного використання топографічних і гравіметричних карт забезпечить вищу точність вирішення навігаційної задачі за тих самих умов використання. Перевірити його працездатність шляхом моделювання.

Результат роботи – алгоритм ІНС для наземного об'єкта, за результатами моделювання роботи якого визначено підвищення точності вирішення навігаційної задачі. Виявлено особливості роботи алгоритму та надано рекомендації щодо його застосування.

 Ключові слова: інерціальна навігаційна система, гравіметрична карта, топографічна карта, підвищення точності.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17