Оголошення
  • У зв’язку з ситуацією з коронавірусом наступне засідання кафедри СКЛА буде проводитися дистанційно у форматі відеоконференції ZOOM  10 березня 2021р., початок о 14-30. 

Анотація на магістерську дисертацію студента Кабанець

Пояснювальна записка до магістерської дисертації «Ідентифікація нелінійної зворотної метрологічної моделі інерціального вимірювального модуля шляхом його стендових випробувань» складає 79 сторінок тексту, 23 ілюстрації, 3 таблиці, 4 додатки, 34 бібліографічних посилання.

Об’єкт дослідження – стендове калібрування інерціального вимірювального модуля (ІВМ).

Мета і предмет дослідження – підвищення точності ІВМ шляхом ідентифікації його нелінійної метрологічної моделі (ММ) при стендовому калібруванні ІВМ, в результаті якого отримуються такі параметри як зміщення нуля (ЗН), зворотні коефіцієнти перетворення (КП) та перехресної чутливості (КПЧ), коефіцієнти квадратичної та кубічної нелінійності кожного датчика вхідних вимірюваних величин, а саме тестових акселерометрів та гіроскопів, які є сенсорами проекцій уявного прискорення та абсолютної кутової швидкості відповідно, що діють на їх вимірювальні вісі (ВВ).

В результаті проведеної роботи було виконано огляд існуючої на той момент літератури з ІВМ, акселерометрів та гіроскопів і методів їх калібрувань, в наслідок чого було сформовано постановку задачі з розробки нового методу, виконаними пунктами якої також є: опис нелінійної зворотної ММ ІВМ з визначенням усіх параметрів, що калібруються; математичні моделі та методики визначення цих параметрів по каналам прискорення та кутової швидкості; розробка стендового обладнання для калібрування запропонованим методом, з пред’явленням до нього вимог згідно технічного завдання.

Ключові слова: калібрування, акселерометри, гіроскопи.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17