Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Анотація на магістерську дисертацію студента Карпенко

Пояснювальна записка до магістерської дисертації «Малогабаритний стабілізатор на мікроелектромеханічних вимірювачах» складає сторінки тексту, ілюстрації, таблиці, бібліографічні посилання.

Актуальність теми полягає у тому, що для успішної роботи будь-якого літального апарату необхідно стабілізувати його в усі моменти часу. В зв’язку з цим виникає необхідність розробки, синтезу та реалізації систем стабілізації.

Об’єкт дослідження – платформа зі стабілізатором.

Мета дисертації – синтез системи стабілізації та практична реалізація стабілізатора у вигляді лабораторного стенду.

Результатом проведеної роботи є аналітичний огляд літератури, математична модель гіростабілізатора, синтез статичної та астатичної системи стабілізації, моделювання системи стабілізації в середовищі Matlab, алгоритм роботи та програмне забезпечення системи, реалізація системи на Arduino.

Ключові слова: стабілізатор, стабілізація, акселерометр, датчик кутової швидкості, синтез, Matlab, програмне забезпечення, Arduino.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17