Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Анотація на магістерську дисертацію студента Савінков

Пояснювальна записка до магістерської дисертації на тему «Платформний датчик крену маневрового БПЛА» складає сторінки тексту, ілюстрацій, таблиць, бібліографічних посилань.

Мета дисертації – розробка платформного датчика крена для ракети, що обертається вздовж своєї продольної вісі, синтез системи керування платформою датчика в умовах польоту даної ракети та підвищення його точності.

Використані наступні способи: синтез регулятора за методикою Бесекерського, програмного пакету Matlab, моделювання за допомогою програмного пакету Simulink, створення математичної моделі інструментальних похибок датчика крену, пред’явлення вимог до основних елементів датчика.

Розроблений платформний датчик крену маневрового БПЛА має кращі точностні характеристики, ніж  гіроскопічний, що зараз встановлюється у сучасних маневрових БПЛА.

Ключові слова: маневровий БПЛА, датчик крену, система стабілізації, визначення кута крену, Matlab, Simulink.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17