Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Анотація на магістерську дисертацію студентки Савлук

Пояснювальна записка до магістерської дисертації «Комплексована система вимірювання висоти польоту квадрокоптера».

Мета проекту – розробити систему для визначення висоти польоту літального апарату, зокрема, комплексовану систему вимірювання висоти польоту квадрокоптера.

Виконані задачі: проведення аналізу сучасного стану розвитку методів вимірювання висоти, зокрема барометричних; вибір складових системи; вибір й обґрунтування вибору методу комплексування системи вимірювання висоти; програмне і мікропроцесорне моделювання роботи комплексованої системи.

Система реалізована на платформі Arduino, модулем з акселерометром GY-521  та барометром BMP280.

Результати роботи були опубліковані в статті збірки «Інформаційні системи, механіка та керування».

Ключові слова: барометр, висота польоту, комплексована система вимірювання висоти, акселерометр, Ардуіно.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17