Оголошення
  • У зв’язку з ситуацією з коронавірусом наступне засідання кафедри СКЛА буде проводитися дистанційно у форматі відеоконференції ZOOM  10 березня 2021р., початок о 14-30. 

Про затвердження тем і наукових керівників магістерських дисертацій випускників освітнього рівня «Магістр» 2020 року випуску

Директору Інституту

аерокосмічних технологій

Коробку І. В.

Кафедра СКЛА ІАТ пропонує допустити до атестації студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які виконали індивідуальний навчальний план. Також пропонуємо затвердити теми магістерських дисертацій для нижче вказаних студентів та призначити наукових керівників:

Спеціальність 173  Авіоніка

Освітня програма (спеціалізація): Системи керування літальними апаратами та комплексами

Група АС-91мп

Денна форма навчання

з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові студента

Тема магістерської дисертації (МД)

Посада, вчені ступінь та звання, прізвище і ініціали наукового керівника МД

1.           

Брезицький Андрій Ярославович

Методи визначення механічних характеристик деталей з композитних матеріалів

Доц., к.т.н. Сердюк А.А.

2.           

Буренін Андрій  Євгенійович

Підвищення надійності квадрокоптера вдосконаленням його системи автоматичного керування

Доц., к.т.н., доцент  Нечипоренко О.М.

3.           

Вовк Юлія Євгенівна

Інерціально-курсо-повітряна навігаційна система безпілотного літального апарату

Доц., к.т.н. Пономаренко С.О.

4.           

Грищенко Дарина Сергіївна

Інтегрована інерціально-супутникова навігаційна система неінваріантного типу для безпілотного літального апарату

Доц., к.т.н. Пономаренко С.О.

5.           

Дунай Олесь Богданович

Ідентифікація параметрів математичної моделі руху безпілотного літака

Доц., к.т.н.  Бурнашев В.В.

6.           

Ковальов Артем Вікторович

Підвищення точності і надійності магнітометричної системи мультикоптера

Доц., к.т.н., доцент Нечипоренко О.М.

7.           

Кушнірук Максим Сергійович

Підвищення надійності комплексованої системи автоматичної посадки квадрокоптера на базі барометричного висотоміра і далекоміра

Доц., к.т.н., доцент Нечипоренко О.М.

8.           

Некрутенко Владислав Юрійович

Плив поступального прискорення на похибки вихідного сигналу  мікромеханічного гіроскопа

Доц., к.т.н.  Сердюк А.А.

9.           

Осіпов Роман Олегович

Комп’ютерний симулятор системи автоматичного керування заходом на посадку літака з вимкненим двигуном

Доц., к.т.н. Бурнашев В.В.

10.       

Осокін Владислав Сергійович

Двовісний керований стабілізатор оптоелектронної системи слідкування

Проф., д.т.н., професор Рижков Л.М.

11.       

Іванько Тамара Валеріївна

Інерціально-супутникова навігаційна система безпілотного літального апарата

Проф., д.т.н., професор Рижков Л.М.

12.       

Примушко Арсентій Миколайович

Система визначення орієнтації рухомого тіла на основі комплексування вимірювачів

Проф., д.т.н., професор Рижков Л.М.

13.       

Чорноморець Роман В`ячеславович

Похибки внутрішніх вимірювальних сигналів елементів системи керування безпілотного літального апарату та методи їх усунення

Доц., к.т.н., доцент Черняк М.Г.

14.       

Шевчук Артем Андрійович

Система технічного зору  для керування квадрокоптером

Доц., к.т.н., доцент Бобков Ю.В.

Група АС-з91мп

Заочна форма навчання

  1.  

Забродський Антон Віталійович

Система автоматичного керування групою мультикоптерів на основі оптичного розпізнавання та радіо позиціювання

Зав. каф., д.т.н., професор Збруцький О.В.

2.

Каштан Ярослав Сергійович

Забезпечення швидкодії приводу системи механічного керування літака

Зав. каф., д.т.н., професор Збруцький О.В.

 

Завідувач кафедри СКЛА                                  Збруцький О.В.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17