Оголошення
  • У зв’язку з ситуацією з коронавірусом наступне засідання кафедри СКЛА буде проводитися дистанційно у форматі відеоконференції ZOOM  10 березня 2021р., початок о 14-30. 


аспірант

Зображення контакту

Аспірант 2020 року вступу в аспірантуру.

Науковий керівник доцент, к.т.н. Черняк Микола Григорович.

Тема дисертації: Забезпечення точності автономної безплатформної навігаційної системи на базі МЕМС первинних вимірювачів.

Список публікацій за темою дисертації:

1. Черняк М. Г., Кривоноженков В. О., Чорноморець Р. В. Калібрування тривісного блоку навігаційних акселерометрів з використанням математичного апарату еліптичних функцій // Механіка гіроскопічних систем.-2019 №38: Журнал К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2019.

2. Черняк М.Г., Колесник В.О. Ідентифікація вібраційної похибки навігаційного акселерометра в ході його статичних випробувань // Механіка гіроскопічних систем.- 2019 №40: Журнал К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2019.

3. M. Chernyak, V. Kolesnyk. The accuracy of the navigational accelerometer with a nonlinear metrological model in operating conditions // Transactions Of The Institute Of Aviation,– Warsaw, 2020.

4. Krуvonozhenkov V. Ryzhkov L. Synthesis And Analysis Of Complementary Filter For Attitude Determination// Інтелект. Інтеграція. Надійність: Тези учасн. ХIІ міжнар. конф. студ. та молодих вчених. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2019. – с. 58-60.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17