Оголошення
 •  кафедри СКЛА 


Доцент

Зображення контакту

Кандидат технічних наук.

Викладає:

 1. "Основи будови систем керування літальних апаратів".
 2. "Системи керування літальних апаратів - 1. Системи керування літаків та вертольотів".
 3. "Теорія автоматичного керування-1. Загальний курс".
 4. "Теорія автоматичного керування-2. Курсове проектування".
 5. "Теорія автоматичного керування -3. Основи сучасного автоматичного керування".
 6. "Чутливі елементи систем авіоніки-1. Гіроскопи".

Напрямок наукової роботи: Системи автоматичного керування  польотом, автономні і комплексовані системи навігації і орієнтації.

Відповідальний за наукову роботу, видання наукових збірників, за організацію підготовки магістрів, за організацію і проведення науково-технічних конференцій, куратор групи студентів.

Список наукових і методичних публікацій:

 1. Бурнашев В.В. Система навигации и управления для автоматической посадки беспилотного самолета: Диссертация к.т.н.: 05.11.03. – Киев, 2012. – 149 с.
 2. Збруцький О.В., Бурнашев В.В. Точність навігаційної системи для автоматичної посадки безпілотного літака // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2012. – №5. – С. 97–101.
 3. Бурнашев В.В. Информационное обеспечение автоматической посадки беспилот-ного самолета // Научно-техническая конференция ко Дню Науки. Тезисы докладов– К.: НТУУ “КПІ”, 2011.
 4. Бурнашев В.В. Алгоритмы системы навигации и управления беспилотным само-летом при автоматической посадке // сборник докладов VIII Международной научно-технической конференции "Гиротехнологии, навигация, управление движением и конст-руирование авиационно-космической техники", Киев, – 2011.
 5. Burnashev V.V. Automatic steering algorithms of the airplane short-cut touchdown // Інформаційні системи, механіка та керування. – Київ: ВД “ЕКМО”, 2010. – Вип.5. – С. 136–144.
 6. Бурнашев В.В. Аналитическое конструирование алгоритмов системы управления легкого беспилотного самолета // Научно-техническая конференция ко Дню Науки. Тези-сы докладов– К.: НТУУ “КПІ”, 2010.
 7. Бурнашев В.В. Синтез системи керування польотом легкого безпілотного літака // Наукові праці студентів і аспірантів – переможців щорічних конкурсів на здобуття фінан-сової підтримки НТУУ “КПІ” для виконання науково-дослідних робіт. – Київ: ВД “ЕКМО”, 2010. – С. 9–14.
 8. Бурнашев В.В. Автоматическое управление полетом легкого беспилотного самолета // сборник докладов VII Международной научно-технической конференции "Гиротехнологии, навигация, управление движением и конструирование авиационно-космической техники", Киев, – 2009.
 9. Бурнашев В.В., Збруцький А.В. Синтез траєкторії вирівнювання літака в режимі автоматичного приземлення // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2008. – №1. – С. 81–87.
 10. Бурнашев В.В., Попов В.В. Аналитическое конструирование системы управления самолета с учетом динамики сервопривода // Механіка гіроскопічних систем. – Київ: ВД “ЕКМО”, 2008. – Вип. 19. – С. 145–152.
 11. Бурнашев В.В. Синтез законов управления полётом методом аналитического конструирования // Інформаційні системи, механіка та керування. – Київ: ВД “ЕКМО”, 2008. – Вип. 1. – С. 130 – 136.
 12. Бурнашев В.В. Организация посадки беспилотного самолёта // XІІ науково-технічна конференція студентів та молодих вчених “Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки”: Тези доповідей учасників. – К.: НТУУ “КПІ”, 2008.
 13. Burnashev V.V. Сontrol System of the Pilotless Plane // І міжнар. конф. студ. та мо-лодих вчених “Інтелект, інтеграція, надійність”: Тези доп. учасн. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2008. – 35 с.
 14. Бурнашев В.В. Синтез системы управления автоматической посадкой самолёта // сборник докладов VI Международной научно-технической конференции "Гиротехноло-гии, навигация, управление движением и конструирование авиационно-космической тех-ники", Киев, – 2007.
 15. Бурнашев В.В. Система управаления беспилотного летательного аппарата // тези доповідей учасників XІ науково-технічної конференції студентів та молодих вчених “Гі-ротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки”, Київ, – 2007.
 16. Бурнашев В.В. Розробка осьового компенсаційного акселерометра із оптималь-ним пружним підвісом // тези доповідей учасників ІX науково-технічної конференції сту-дентів та молодих вчених “Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки”, Київ, – 2005.
 17. Деклараційний патент України на корисну модель № 4978 М.Кл7 G01B1/00. Пружна напрямна. Балабанов І.В., Бурнашев В.В. Заявл. 08.06.2004; Опубл. 15.02.2005, Бюл. № 2. – 2 с.: іл.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17