Оголошення
  •  кафедри СКЛА 


Доцент

Зображення контакту

Доцент кафедри систем керування літальними апаратами КПІ ім. Ігоря Сікорського, кандидат технічних наук, автор більше 90 наукових праць, 6 авторських свідоцтв, 15 дистанційних курсів з дисциплін «Цифрові вимірювальні прилади», «Системи розпізнавання образів», «Інтелектуальні засоби вимірювальної техніки».

На кафедрі систем керування літальними апаратами викладає дисципліни:

- першого (бакалаврського) рівня вищої освіти - «Основи моделювання», «Математичне забезпечення цифрових систем», «Інтегровані комп’ютерні технології проектування»;

- другого (магістерського) рівня вищої освіти - «Спеціальні розділи сучасної теорії автоматичного керування - 1. Математичне забезпечення систем розпізнавання образів»;

- третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – «Програмування та математичне моделювання систем авіоніки».

Основними напрямами наукової роботи є: системи технічного зору та розпізнавання образів як сенсори систем навігації і керування; методи вимірювання фізичних величин; розробка та дослідження засобів вимірювання параметрів електромагнітних полів; швидкості швидко летючих тіл; температур та теплових потоків; концентрації озону; витрат газу; статистичних вимірювачів кротких інтервалів часу, систем розпізнавання цифр на основі нечіткої логіки, віртуальних лабораторних стендів і приладів для дистанційних курсів. Приймав участь у виконанні більше 14 держбюджетних та госпдоговірних тем, в 3-х з них у якості відповідального виконавця.

Обов'язки: заступник завідуючого кафедри, відповідальний за навчально-методичну роботу на кафедрі, куратор групи студентів. 

Публікації:

- Бобков Ю.В. «Измеритель скорости быстролетящих тел» / Ю.В. Бобков, А.А. Яремчук, Н.Е. Тарабан // «Арсенал ХХI века». № 2, 1999 г. - С.46-47.

- Бобков Ю.В. «Информационно-измерительная система «Поток» для исследования распределения тепловых потоков и температур» / Ю.В. Бобков, А.А. Яремчук, Н.Е. Тарабан, В.Д. Циделко, Д.С. Лященко // «Арсенал ХХI века». № 1, 2000 г. - С.65-68.

- Бобков Ю.В. «Разработка датчиков теплового потока и температуры для исследования тепловых режимов биологических и технических объектов» / Ю.В. Бобков // «Техніка АПК». № 6-7, 2008 г. - С.37-41.

- Ю.В.Бобков, "Система тестування дистанційного курсу "Цифрові вимірювальні прилади" / Ю.В. Бобков, О.М. Ліпіна // Інформаційні системи, механіка та керування. -2010. - № 5. - С. 23-32. (Фахове видання.);

- Бобков Ю.В. Построение температурной модели p-n перехода / Ю.В. Бобков, О.Ю. Бобков // Механіка гіроскопічних систем.-2011.- № 24. - С. 75-84. (Фахове видання);

- Бобков Ю.В. Підвищення точності вимірювання амплітуди в безконтактних приладах контролю товщини полімерних плівок / Ю.В. Бобков, О.Ю. Бобков // Механіка гіроскопічних систем.-2016.- № 32. - С. 54-62. (Фахове видання);

- Бобков Ю.В. Дослідження електрохімічних сенсорів озону для малогабаритного переносного індикатора/вимірювача концентрації озону / Ю.В. Бобков // Інформаційні системи, механіка та керування. - 2016. -№ 15. - С. 5-11. (Фахове видання.);

-  Бобков Ю.В. Розробка та дослідження системи розпізнавання цифр на базі нечіткої логіки у середовищі LabVIEW / Ю.В. Бобков, О.В. Пахальчук // Інформаційні системи, механіка та керування. -2017. - № 16. - С. 39–48. (Фахове видання.);

- Бобков Ю.В. Статистичний вимірювач кротких інтервалів часу / Ю.В. Бобков, М.В. Панчик // Інформаційні системи, механіка та керування. - 2017. - № 17. - С. 5–12. (Фахове видання).

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17