Оголошення
  • У зв’язку з ситуацією з коронавірусом наступне засідання кафедри СКЛА буде проводитися дистанційно у форматі відеоконференції ZOOM  10 березня 2021р., початок о 14-30. 


Доцент

Зображення контакту

Кандидат технічних наук, доцент, Заслужений діяч науки і техніки України, віце-президент Всеукраїнської  громадської організації «Академія технологічних наук України».

1. Основи авіації і космонавтики та загальна будова ЛА.

Відповідальний за зв’язки з підприємствами.

Напрямок наукової роботи: Дослідження тенденцій розвитку засобів та систем керування літальними апаратами в контексті формування відповідних переліків критичних технологій.

    В 1976 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «гіроскопічні прилади та пристрої»

    Опубліковано більш ніж 50 праць, у тому числі авторських свідоцтв – 7.

    Контактна інформація: +38 0672322960

       E-mail: Lukomskyi.v@ gmail. com

   Основні наукові праці

1. Довгополий А.С., Лукомський В.Г. Состояние и перспективы развития гироскопических средств автономного ориентирования/ Сб. докл. Республиканской конф. «Фундаментальные и прикладные проблемы космонавтики» - Киев, 1990.

2. Евгеньев В.С., Лукомский В.Г. Динамические погрешности навигационной гиромаятниковой системы, демпфируемой статическим гироскопом/ В сб. «Механика гироскопических систем - Киев, изд. Лыбидь, 1994.

3. Довгополий А.С., Збруцький О.В., Лукомський В.Г. Theory and Development of the Compakt Correkted Gyroscopic Compas/ Symposiym Gyrotechnology, Styttgart, 1995.

4. Лукомський В.Г. Про стан та тенденції розвитку науково-технічної сфери України/ Вісник Харківського державного університету «Наука і соціальні проблеми суспільства» - Харків, 1998.

5. Лукомський В.Г. Технологічні зміни як чинник економічного розвитку/ Науково-практичний інформаційний журнал «Науково-технічна інформація» - Київ, 1999, № 1.

6. Лукомський В.Г. Щодо прогнозування розвитку технологій в Україні/ Науково-практичний інформаційний журнал «Науково-технічна інформація» - Київ, 2002, № 2.

7. Григорьєв В.М., Лукомський В.Г. Критичні технології та пріоритетні напрямки науково-технічного та інноваційного розвитку/ Науково-практичний журнал «Науково-технічна інформація» - Київ, 2003, № 2.

8. Лукомський В.Г., Іванченко О.Г. До питання державного управління у сфері критичних технологій/ Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління» - К.: УкрІНТЕІ, 2008, Частина ІІ.

9. Збруцький О.В., Лукомський В.Г., Прохорчук О.В. Аеро-космічні дослідження на факультеті авіаційних та космічних систем НТУУ «КПІ»/ збірка «Космічні дослідження в Україні 2014-2016.

 

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17