Оголошення
  • У зв’язку з ситуацією з коронавірусом наступне засідання кафедри СКЛА буде проводитися дистанційно у форматі відеоконференції ZOOM  10 березня 2021р., початок о 14-30. 


Доцент, сумісник

Зображення контакту

 Кандидат технічних наук, позивний UT5UUV.

Викладає:

    1. Мікроконтролерні обчислювачі.

   2. Основи будови систем керування літальних апаратів.

  Напрямок наукової роботи:  IT прогнозування якості безпроводової передачі даних (зв’язку).

  Обов'язки: керівник гуртка «Радіостанція UT4UYT».

  Список основних науково-методичних публікацій:

Електронна система моніторінгу кліматичних параметрів закладу освіти

Друк

Тези

Друга міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій», 19 грудня 2019 р., Київ, НУХТ 216-219

4

Мошенський А. О., Побережець О. В

Електронна система моніторінгу умов поширення радіохвиль УКХ-діапазону на базі АПРС

Друк

Тези

Друга міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій», 19 грудня 2019 р., Київ, НУХТ 220-223

4

Мошенський А. О., Старнавський І. І

Інформаційна система для дослідження біометричних пакетів текстильних матеріалів

Друк

Тези

Друга міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій», 19 грудня 2019 р., Київ, НУХТ 234-237

4

Новак Д. С.,

Мошенський А. О.

Аналіз комутації елементів системи збору психофізичних даних

Друк

Тези

86-а Міжнар. наук. конф. молодих учених, асп. і студ. «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 2–3 квітня 2020 р., Київ, НУХТ. – Ч. 2 с.397

1

Микола Карпенко,

Андрій Мошенський,

Сергій Чумаченко

Private Rescue Echo Beacon on Si44xx

Друк

Тези

VII міжнар. наук.-техн. конф. «Проблеми інформатизації», 13–15 лист. 2019, Черкаси – Баку – Бельсько-Бяла – Харків c.18

1

 

Private Rescue Echo Beacon On Si44xx

Друк

Тези

Друга міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій», 19 грудня 2019 р., Київ, НУХТ c.29-32

4

 

Програмно-апаратний комплекс для моніторингу торф’яних

пожеж на радіоактивно забрудненій території

Друк Стаття

Наукові праці НУХТ, 2019, Т. 25, № 2 c.16-21

6

Мошенський А. О.,

Горілий В. О.

Розробка системи дистанційного моніторингу зміни внутрішнього мікроклімату в підодяговому просторі

Друк

Тези

Перша міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій», Краків (Польща), 7–8 лютого 2019 с.124-127

4

Мошенський А. О.,

Новак Д. С.

Сукало М.Л.

 

Development of a System for Remote Monitoring of Changes in the Internal Microclimate in the Air Gap Between Cloth Layers

Друк

Тези

Перша міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій», Краків (Польща), 7–8 лютого 2019 с.128-131

4

Moshenskyi A.,

Novak D.

Sukalo M.

Моніторинг внутрішнього мікроклімату в підодяговому просторі

Друк

Тези

Проблеми інформатизації: Матер. XIII міжнар. наук.-тех. конф., 11–12 квітня 2019, Київ — Полтава — Катовіце — Париж — Вільнюс — Харків — Мінськ с.428

1

Мошенський А. О.,

Новак Д. С.

 

Система збору психофізичних даних

Друк

Тези

VІ Міжнар. наук.-тех. Internet-конф. «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами», 20 лист. 2019, Київ, Україна с.252

1

М. І. Карпенко, А. О. Мошенський

Електронна система збору даних для досліджень поширення радіохвиль

Друк

Тези

VІ Міжнар. наук.-тех. Internet-конф. «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами», 20 лист. 2019, Київ, Україна с.263

1

А. О. Мошенський

І. І. Старнавський

Трекер контролю стану туриста та навколишнього середовища в умовах надзвичайних ситуацій

Друк

Тези

VІ Міжнар. наук.-тех. Internet-конф. «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами», 20 лист. 2019, Київ, Україна с.264-265

2

А. О. Мошенський, В. А. Третьяк, С. М. Чумаченко

Особливості інформаційної технології адаптивного управління станом обмеженої екосистеми

Друк

Стаття

Екологічна безпека: Проблеми і шляхи вирішення 2019 с.292-298

7

Чумаченко С.М., Пісня Л.А.,

Мошенський А.О.,

Сукало М.Л.

Monitoring Internal Microclimate Changes in the Air Gap Between Cloth Layers

Друк

Тези

85-а Ювілейна Міжнар. наук. конф. молодих учених, асп. і студ. «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», присвячена 135‑річчю Нац. ун-ту харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р., Київ, НУХТ. – Ч. 2 c.407

1

Andrii Moshenskyi,

Dmytro Novak

 

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17