Оголошення
 •  кафедри СКЛА 


Доцент

Зображення контакту
E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кандидат технічних наук, доцент

Викладає:

 1. "Методи забезпечення точності та надійності навігаційних сенсорів та приладів".
 2. "Конструювання пристроїв авіоніки".
 3. "Випробування систем авіоніки".
 4. "Спеціальні питання вищої математики: теорія ймовірностей, математична статистика та операційне числення".

Обов'язки: Відповідальна за супроводження сайту кафедри, відповідальна за впровадження і супровід системи Електронний КАМПУС на кафедрі, відповідальна за рейтингування викладачів кафедри, відповідальна за включення наукового збірника "Механіка гіроскопічних систем" до міжнародної наукометричної бази Web of Science, куратор 3-х груп студентів першого курсу.

Напрямок наукової роботи: Методи та засоби забезпечення надійності навігаційних сенсорів, приладів та систем.

Автор більш ніж 115 науково-методичних публікацій, з них 4-х підручників і навчальних посібників, 3-х авторських свідоцтв і патентів.

Список основних науково-методичних публікацій:

 1. Полишко С.П., Трубенок А. Д., Нечипоренко Е. Н. Организация разработки средств измерений. – К.: Общество “Знание” УССР. Приборостроение, – 28 с.
 2. Островой Ю.Д., Гаврилова О. В., Нечипоренко Е. Н. Методические указания по проведению практических занятий по курсу “Детали приборов” для студентов специальности 0531 “Приборы точной механики”. – К.: Політехніка, – 47 с.
 3. Нечипоренко Е.Н. О возможности создания высокоточных автоматических задатчиков давления с частотным методом измерения // Вест. Киев. Политехн. Ин-та. Приборостроение – 1982. – Вып. 12. – С. 63-65.
 4. Трубенок А.Д., Нечипоренко Е. Н., Скворцов Е. К. Формирование функции давления в автоматических задатчиках давления // Вест. Киев. Политехн. Ин-та. Приборостроение. – 1982. – Вып. 12. – С. 65-69.
 5. Трубенок А. Д., Нечипоренко Е. Н. Автоматизация контроля средств измерения давления газа // Материалы конференции САКОМ, НРБ. София: Б.н., 1982. – 6 с.
 6. Нечипоренко Е. Н., Мирянина Л. Г. Особенности применения микроЭВМ в частотных автоматических задатчиках давления // Вест. Киев. Политехн. Ин-та. Приборостроение. – 1984. – Вып. 14. – С. 40-42.
 7. Нечипоренко Е. Н. Метод оптимизации переходного процесса в АЗД с дискретным авторегулированием // Вест. Киев. Политехн. Ин-та. Приборостроение. – 1988. – Вып. 18. – С. 39-42.
 8. Полишко С. П., Нечипоренко Е. Н., Дубинец В. И. Частотный автоматический задатчик давления // – К.: Минвуз УССР, 1988.
 9. Нечипоренко Е. Н. Математическая модель цифрового преобразователя в частотном автоматическом задатчике давления // Вест. Киев. Политехн. Ин-та. Приборостроение. – 1989. – Вып. 19. – С. 3-7.
 10. “Программный задатчик давления”, Нечипоренко О. М., Полішко С. П. Авторське свідоцтво СРСР № 1546941 від 1 лютого 1988 р., зареєстровано в Держреєстрі винаходів СРСР 01.10.89 р.
 11. Нечипоренко Е. Н., Полишко С. П. Cоздание высокоточных и быстродействующих задатчиков давления газа // Измерительная техника, № 8. – 1989. – C.32-34.
 12. Нечипоренко Е. Н. Математическая модель цифрового преобразователя в частотном автоматическом задатчике давления // Вест. Киев. Политехн. Ин-та. Приборостроение. – 1989. – Вып. 19. – С. 3-6.
 13. Рущенко В. Т., Нечипоренко О. М., Оксаніч А. Б. Авторське свідоцтво СРСР № 315413 від 5 січня 1988 р., зареєстровано в Держреєстрі винаходів СРСР 01.07.90 р.
 14. Нечипоренко Е. Н. Оптимизация метрологических характеристик частотного автоматического задатчика давления в квазистатическом режиме работы // Вест. Киев. Политехн. Ин-та. Приборостроение. – 1990. – Вып. 20. – С. 40-43.
 15. Нечипоренко Е. Н., Полишко С. П. Математическая модель автоматического задатчика давления // Измерительная техника, № 10, 1991. – С. 32-33.
 16. Нечипоренко Е. Н. Оптимизация по быстродействию параметров системы автоматического регулирования давления воздуха // Вест. Киев. Политехн. Ин-та. Приборостроение. – 1991. – Вып. 21. – С. 60-61.
 17. Нечипоренко Е. Н. Формирование одностороннего переходного процесса в быстродействующих САР // Вест. Киев. Политехн. Ин-та. Приборостроение. – 1992. – Вып. 22. – С. 21-24.
 18. Нечипоренко Е. Н., Кухаришин С. Д., Билько Б. И. Испытания низкочастотных измерительных преобразователей линейных ускорений на ПАВ // Механика гироскоп. систем. - 1993. - Вып. 12. – С. 57-60.
 19. Лопушенко В. К., Нечипоренко Е. Н., Башкатов Р. С. Особенности экспериментальных исследований динамических характеристик измерительных преобразователей на ПАВ // Механика гироскоп. систем. Межведомственный научно-технический сборник. – К.: Издательство «Либідь» при Киевском университете. – 1994. – Вып. 13. – С. 106-110.
 20. Нечипоренко Е. Н., Лопушенко В. К. Формирование одностороннего переходного процесса в быстродействующих системах автоматического регулирования // Інформатизація та нові технології. – 1995. – № 3-4. – С.26-29.
 21. Нечипоренко О.М. Синтез швидкодіючих багатовимірних релейних САР з одностороннім перехідним процесом // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Техніка». Вип. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології управління. За заг. ред. В. К. Присяжнюка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2008. – C. 84-93.
 22. Пархоменко В.Л., Нечипоренко О.М. Метод синтезу оптимального управління // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Техніка». Вип.  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології управління. За заг. ред. В. К. Присяжнюка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2008. – C. 93-101.
 23. Міляєв Ю.П., Нечипоренко О.М. Основи надійності технічних систем. Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2008. – 246 с.
 24. Нечипоренко О.М. Оптимальний алгоритм управління нелінійних САР при квазістатичному режимі // Механіка гіроскопічних систем. – К. – 2008. – Вип. – С. 98-103.
 25. Нечипоренко О.М. Математична модель цифрового вимірювального перетворювача в частотній САР // Інформаційні системи, механіка та керування. – К. – 2008. – Вип. 1. – С.32-39.
 26. Міляєв Ю.П., Нечипоренко О.М. Аналіз імпульсних систем зі змінним періодом проходження імпульсів // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Техніка». Вип. 2. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології управління. За заг. ред. В. К. Присяжнюка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2009. – C. 69-73.
 27. Методичні вказівки до проведення курсового та дипломного проектування для студ. кафедри приладів та систем керування літальними апаратами спец. «Системи керування літальними апаратами і комплексами», «Літаки та вертольоти» / Уклад.: Ю.П.Кузякін, О. М. Нечипоренко, В. В. Сухов. – К.: ІВЦ “ Видавництво “Політехніка””, – 36 с.
 28. Нечипоренко О.М. Порівняння градієнтного і адаптивного способів синтезу швидкодіючих релейних САР з одностороннім перехідним процесом // Інформаційні системи, механіка та керування. – Вип. 2. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – С. 92-103.
 29. Нечипоренко О. М., Закора О. В. Метод декомпозиції об’єкта керування для синтезу оптимального керування // Механіка гіроскопічних систем. – Вип. 20. – К.: Політехніка, 2009. – С. 39-48.
 30. Нечипоренко О. М. Основи надійності літальних апаратів. Навчальний посібник з грифом МОН. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 240 с. - Бібліогр.: с. 235-239. – 300 пр. – ISBN 978-966-622-502-6.
 31. Пархоменко В. Л., Нечипоренко О. М. Динамічні процеси в цифровому вимірювальному перетворювачі частотної САР // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Техніка». Вип. 1. За заг. ред. В. К. Присяжнюка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2010. – C. 119-126.
 32. Теорія автоматичного керування. Метод. вказівки до проведення практ. занять кредитного модуля (дисц.) «Теорія автоматичного керування» для студ. напряму підготов. 6.051101 «Авіа- та ракетобудування» спец. 6.100101 «Літаки і вертольоти» / Уклад.: О. М. Нечипоренко. – К.: НТУУ «КПІ», – 88 с.
 33. Пархоменко В. Л., Нечипоренко О. М. Критерій параметричної надійності систем автоматичного керування // Науковий вісник Академії муніципального управління. Збірник наукових праць. Серія «Техніка». Вип. 4. Голова редакційної колегії В. К. Присяжнюк. – К.: Видавничо-поліграфічний центр АМУ, 2011. – С. 140-155.
 34. Нечипоренко О. М., Іщук Т. В. Математична модель системи автоматичного регулювання повітряного тиску // Механіка гіроскопічних систем. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – Вип.24. – С. 15-25.
 35. Нечипоренко О. М. Критерій параметричної надійності робастно стійких систем автоматичного керування. Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+, 2011. – № 54. – С. 76-82.
 36. Нечипоренко Е. Н. Основы надежности летательных аппаратов. Учебное пособие с грифом МОН. – К.: НТУУ «КПИ», 2012. – 246 с. (гриф дан Министерством просвещения и науки Украины, письмо № 1/11-3883 от 11.05.2010 г.).
 37. Нечипоренко О. М. Сенсорні комунікаційні системи як складні технічні системи: інтерактивний метод аналізу надійності // Тези доповідей учасників 6-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми телекомунікації» 24-27 квітня 2012 р. К.: Ін-т телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ», 2012. – С. 213-214.
 38. Нечипоренко О. М. Математична модель релейної цифрової системи автоматичного регулювання // Науковий вісник Академії муніципального управління. Збірник наукових праць. Серія «Техніка». Вип. 5. Голова редакційної колегії В. К. Присяжнюк. – К.: Видавничо-поліграфічний центр АМУ, 2012. – С. 133-135.
 39. Нечипоренко О.М., Малишко О.В. Метод аналізу надійності систем повітряних сигналів літака // Інформаційні системи, механіка та керування. – № 9. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2013. – С. 70-80.
 40. Нечипоренко О.М., Джуржий А.О. Методика розрахунку надійності барометричного висотоміра // Інформаційні системи, механіка та керування. – № 9. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2013. – С. 41-51.
 41. Нечипоренко О.М., Лєбєдєв К.А. Оптимізація динамічних процесів цифрової системи автоматизованого контролю // Науковий вісник Академії муніципального управління. Збірник наукових праць. Серія «Техніка». Вип. 6. Голова редакційної колегії В. К. Присяжнюк. – К.: Видавничо-поліграфічний центр АМУ, 2013. – С. 33-35.
 42. Nechyporenko O., Lebedev K. Automated control system of aircraft barometric altimeters // Тези доповідей учасників VII міжнародної конференції студентів та молодих вчених 28-29 квітня 2014 р. «Інтелект, Інтеграція, Надійність». Київ, Варшава, НТУУ «КПІ» ВПІ. – К.: ВПК «Політехніка», 2014. – С. 32.
 43. Нечипоренко О.М., Лєбєдев К.А. Система автоматизованого контролю барометричних висотомірів літального апарату // Інформаційні системи, механіка та керування. – № 10. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 122-131.
 44. M. Nechyporenko The method of analysis of reliability of frequency pressure sensor for systems of air signals of aircraft / Electronics and Control Systems, 2014. - № 3(41). – 41-46 pages. - ISSN 1990-5548.
 45. Нечипоренко О. М. Оптимізація цифрової системи автоматизованого контролю // Науковий вісник Академії муніципального управління. Збірник наукових праць. Серія «Техніка». Вип. 8. Голова редакційної колегії В. К. Присяжнюк. – К.: Видавничо-поліграфічний центр АМУ, 2015. – С. 38-43.
 46. Нечипоренко О.М., Будім А.О. Метод аналізу безвідмовності системи повітряних сигналів літака на базі частотних датчиків тиску // Механіка гіроскопічних систем. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – Вип. – С. 33-39.
 47. Bryzhan S., Nechyporenko O. Automated system for the calibration of measurement instrumentation of barometric altitude of the aircraft // Тези доповідей учасників VIII міжнародної конференції студентів та молодих вчених 26 квітня 2016 р. «Інтелект, Інтеграція, Надійність». Київ, Варшава, НТУУ «КПІ», ВПІ. – К.: ВПК «Політехніка», 2016. - С. 15-16.
 48. Нечипоренко О.М., Резніченко І.П. Аналіз безвідмовності квадрокоптера // XІ Міжнародна науково-технічна конференція «Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки»: Збірка доповідей. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. Частина 2. – C. 50-52.
 49. Nechyporenko O., Melashenko V., Parhomenko N. Reliability analysis method of system of air signals based on frequency pressure sensors // Тези доповідей учасників X міжнародної конференції студентів та молодих вчених 13 квітня 2017 р. «Інтелект, Інтеграція, Надійність». Київ, Варшава, НТУУ «КПІ».
 50. Нечипоренко О. М. Надійність функціонування систем автоматичного управління // Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції «Публічне управління: виклики, загрози та розвиток галузі науки» від 3 квітня 2017 р. у 2-х частинах. Ч. 2. За заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка, Т. В. Іванової. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2017. – С. 230-231.
 51. Нечипоренко О.М., Гоїнець О.О. Забезпечення надійності мініатюрного барометричного висотоміра на базі п’єзорезистивного датчика тиску // Гіротехнології та конструювання літальних апаратів: Тези доповідей учасників XXI наук.-техн. конф. студ. та молодих учених. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2018. – С. 50-51.
 52. Нечипоренко О.М., Брижан С.С. Підвищення надійності магнітометричної системи літального апарату / Науково-технічний збірник «Механіка гіроскопічних систем». – № – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018. – С. 41-49.
 53. Нечипоренко О.М., Гоїнець О.О. Забезпечення надійності мініатюрного барометричного висотоміра на базі п’єзорезистивного датчика тиску / Науково-технічний збірник «Інформаційні системи, механіка та керування». - № 18. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018. – С. 114-123.
 54. Нечипоренко О.М., Буренін А.Є. Надійність квадрокоптера // Гіротехнології та конструювання літальних апаратів: Тези доп. учасн. XXІI наук.-техн. конф. студ. та молодих учених. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2018. – С. 6-7.
 55. Нечипоренко О. М., Савлук О. О. Комплексована система вимірювання висоти польоту літального апарату / Науково-технічний збірник «Механіка гіроскопічних систем», випуск 36 (2018). . – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018. – С. 32-39.
 56. Нечипоренко О.М. Конструювання пристроїв точної механіки: Лабораторний практикум: навч. посіб. для студ. спеціальності 173 «Авіоніка», спеціалізації «Системи керування літальними апаратами та комплексами» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: О. М. Нечипоренко.[Електронний ресурс]: – Електронні текстові дані (1 файл: 1,29 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 60 с.
 57. О. М. Нечипоренко, В. О. Мелашенко. Підвищення надійності системи автоматичної посадки квадрокоптера. Науково-технічний збірник «Механіка гіроскопічних систем», випуск 37 (2019).  – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019.
 58. Нечипоренко О.М., Маципура А.Г. Забезпечення та оцінка надійності мультикоптера на стадії проектування // Міжнародна науково-технічна конференція студентів і молодих вчених 27 листопада 2019 року «Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки»: Збірка доповідей. – К: «Політехніка», 2019. – С. 8-9.
 59. Nechyporenko O., Kovalyov A. Requirements for the magnetometric system of multicopter for the support of the fault-free flight of the multicopter group // Тези доповідей учасників XІІ міжнародної конференції студентів та молодих вчених 11 квітня 2019 р. «Інтелект, Інтеграція, Надійність». Київ-Варшава. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2019. – С. 74.
 60. Nechyporenko O., Kushniruk M. Automatic landing system of quadcopter of enhanced reliability in atmospheric disturbances conditions // Тези доповідей учасників XІІ міжнародної конференції студентів та молодих вчених 11 квітня 2019 р. «Інтелект, Інтеграція, Надійність». Київ-Варшава. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2019.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17