Оголошення
 • У зв’язку з ситуацією з коронавірусом наступне засідання кафедри СКЛА буде проводитися дистанційно у форматі відеоконференції ZOOM  10 березня 2021р., початок о 14-30. 


Професор, сумісник

Зображення контакту

Професор, доктор технічних наук

Викладає:

 1. "Системи орієнтації, навігації і наведення рухомих об'єктів - 1. Системи орієнтації".
 2. "Системи орієнтації, навігації і наведення рухомих об'єктів - 3. Системи орієнтації і наведення".

Відповідає (сумісно з Ільчишиною Д.І. і Івановою О.М.) за підготовку наукових збірників кафедри.

Напрямок наукової роботи: Методи та засоби визначення орієнтації рухомих об'єктів.

Список основних науково-методичних праць:

 1. Апостолюк О.С., Воробйов В.М., Ільчишина Д.І., Кришталь В.Ф., Левчук К.Г., Рижков Л.М., Чкалов О.В., Шальда Л.М., Штефан Н.І. Теоретична механіка: Збірник задач: За ред. М.А.Павловського // К. Техніка. 2007. – 400 с.
 2. Векерик В.І., Кузьо В.І., Рижков Л.М., Лисканич М.В., Левчук К.Г., Цідило І.В., Гриджук Я.С. Тестові завдання та короткі задачі з теоретичної механіки. Динаміка: Навч. посібник. Івано-Франківськ: Факел, 2008, 438 с.
 3. Мелащенко О.М., Рижков Л.М. Дослідження гравітаційно-магнітної системи стабілізації мікросупутника з оцінюванням фазового вектора фільтром Калмана // Наукові вісті НТУУ “КПІ”, 2008 , № 2, С. 61-67.
 4. Мелащенко О.М., Рижков Л.М. Синтез гравітаційно-магнітної системи стабілізації мікросупутника. Механіка гіроскопічних систем. 2008. Випуск 19. - С.76-86.
 5. Мелащенко О.М., Рижков Л.М. Оптимізація магнітної системи стабілізації мікросупутника за змішаним критерієм// Наукові вісті НТУУ “КПІ”, 2008 , № 6, С. 89-93.
 6. Рижков Л.М., Шилко І.С. Алгоритм оцінювання фазового вектора супутника на основі використання датчика Землі та магнітометра// Інформаційні системи, механіка та керування. 2008. Випуск 1. – С.148-152. (із студентами)
 7. Рижков Л.М., Мелащенко О.М. Оцінювання кутової орієнтації мікросупутника еліпсоїдальним фільтром// Наукові вісті НТУУ “КПІ”, 2010, № 1, с.148-152.
 8. Рижков Л.М., Мелащенко О.М., Фам Ба Кхань. Магнітно-маховичне керування мікросупутником// Механіка гіроскопічних систем. 2010. Випуск 21. - С.19-24 (із студентами)
 9. Zbrutsky О.V., Мelaschenko О.М., Ryzhkov L.M. Robust attitude determination and control system of microsatellite// Інформаційні системи, механіка та керування. 2010. Випуск 5. – С.130-136.
 10. Zbrutsky О.V., Мelaschenko О.М., Ryzhkov L.M. Robust attitude determination and control system of microsatellite// Інформаційні системи, механіка та керування. 2010. Випуск 5. – С.130-136
 11. Рижков Л.М., Верхолаз О.В., Карнаушенко Р.В. Скінченно-елементна модель мікросупутника та модальний аналіз його конструкції// Механіка гіроскопічних систем. 2010. Випуск 22. - С.116-125. (із студентами)
 12. Чернобаєва Д.О., Мелащенко О.М., Рижков Л.М. Робастна магнітна стабілізація кутового положення мікросупутника// Механіка гіроскопічних систем. 2010. Випуск 22. - С.63-71. (із студентами)
 13. Збруцкий А.В., Рыжков Л.М., Карнаушенко Р.В., Степуренко Д.И., Верхолаз Е.В. Трехмерное моделирование и структурный анализ конструкций в системе автоматизированного проектирования PRO/ENGINEER / Учебное пособие, НТУУ «КПІ», 2011, 172 с. (із студентами)
 14. Збруцкий А.В., Рыжков Л.М., Лаврущенко А.Н., Мишкин Д.С. Проектирование печатных плат с использованием пакета «ALTIUM DESIGNER» / Учебное пособие, НТУУ «КПІ», 2011, 68 с. (із студентами)
 15. Збруцкий А.В., Рыжков Л.М. Концепция и состояние разработки микроспутника в НТУУ «КПИ» //Перспективы космических исследований Украины/ - К. Академпериодика, 2011. -с.224-227.
 16. Збруцький О.В, Мелащенко О.М., Рижков Л.М. Алгоритми прецизійної системи визначення орієнтації та керування мікросупутника//Космічні дослідження в Україні. Звіт до COSPAR, 2011.- c.125-129.
 17. O. Zbrutsky, O. Melaschenko, L. Ryzhkov Algorithms of microsatellite precise attitude determination and control system// Space research in Ukraine/ The report to the COSPAR, 2011.- c.115-118.
 18. Мелащенко О.М., Рижков Л. М., Степуренко Д.І. Аналіз детермінованих алгоритмів визначення орієнтації// Механіка гіроскопічних систем. 2011. Випуск 23. - С.49-57.
 19. Мелащенко О.М., Рижков Л. М., Буревич А.О. Вимірювання кутової швидкості мікросупутника фільтром калмана та спостерігачем Луенбергера//Механіка гіроскопічних систем. 2011. Випуск 23. - С.84-92. (із студентами)
 20. Пономаренко К.В., Попов В.В., Рижков Л.М. Розробка математичної моделі літального апарату, що обертається навколо поздовжньої осі, з урахуванням вітру та їх аналіз// Інформаційні системи, механіка та керування. 2011. Випуск 6. – С.80-88. (із студентами)
 21. Рижков Л.М., Бистров В.А. Розширений фільтр Калмана для оцінювання фазового вектора мікросупутника//Механіка гіроскопічних систем. 2012. Випуск 24. - С.43-49. (із студентами)
 22. Рижков Л.М., Тохтамишева К.В. Вплив похибок БІНС на точність кутової орієнтації літака при заході на посадку//Механіка гіроскопічних систем. 2012. Випуск 24. - С.9-15.
 23. Векерик В.І., Кузьо В.І., Смерека І.Г., Рижков Л.М., Лисканич М.В., Цідило І.В. Альбом з теоретичної механіки. Частина друга. Динаміка:/ Навчально-наочний посібник. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012, 57 с

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17