Оголошення
 •  кафедри СКЛА 


Доцент

Зображення контакту

Доцент, кандидат технічних наук.

Викладає:

 1. "Основи алгоритмізації та програмування -1. Основи програмування".
 2. "Основи алгоритмізації та програмування -2. Основи алгоритмізації".
 3. "Основи алгоритмізації та програмування -3. Програмне забезпечення робототехнічних систем".
 4. "Спеціальні розділи сучасної теорії автоматичного керування - 2. Оптимальне, адаптивне, робастне, цифрове керування".
 5. "Методи математичного моделювання та програмування систем авіоніки".

Відповідальний за роботу приймальної комісії та профорієнтаційну роботу та роботу секції МАН, відповідальний за міжнародні зв’язки та роботу з іноземними студентами, куратор групи студентів.

Напрямок наукової роботи: автоматизовані системи керування рухомими об’єктами; системи керування рухом групи об’єктів.

Список основних науково-методичних публікацій:

 1. Особливості оцінки ефективності впровадження систем диспетчерського контролю та управління автотранспортом з використанням супутникових технологій/Сердюк А.А., Бєляєвський Л.С.// Вісник – К.: НТУ, ТАУ. – 2003 – Вип.8.– С.85-88.
 2. Захищене телекомунікаційно-комп’ютерне забезпечення систем управління дорожнім рухом/Сердюк А.А.// Захист інформації. –К.: НАУ. – 2005.– Вип. 25.– С.95-100.
 3. Особливості централізованого збору, обробки та захисту інформації при організації охорони, пошуку і рятування транспортних об’єктів з використанням супутникових технологій / Сердюк А.А., Бєляєвський Л.С.// Захист інформації. –К.: НАУ. – 2005.– Вип. 12. .– С.184-192.
 4. Алгоритми маршрутизації автотранспорту у мережних моделях /Сердюк А.А. // Управління проектами, системний аналіз і логістика/– К.: НТУ, ТАУ.– Вип.. 2. – 2005.– С.118-125.
 5. Методика і алгоритми побудови робочих зон супутникових систем диспетчерського управління наземним транспортом / Сердюк А.А., Бєляєвський Л.С.// Управління проектами, системний аналіз і логістика. –К.: НТУ,. – 2006, Вип. 3. .– С.7-12.
 6. А.А. Сердюк, Л.С. Бєляєвський, Є.О. Топольськов Глобальні супутникові системи навігації та зв’язку на транспорті. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. К: Видавництво Дажбог, 2009. – 216 с.
 7. Економічно вигідні шляхи удосконалення бортових навігаційних комплексів автотранспортних засобів загального призначення / А.А. Сердюк, Л.С. Бєляєвський, Є.О. Топольськов, // Автошляховик України: Окремий випуск. Вісник Центрального наукового центру ТАУ. – К., 2014. – Вип.17.
 8. Узагальнений алгоритм навігаційних визначень за інформацією багатопозиційних і комплексних навігаційних систем / Л.С. Бєляєвський, Є.О. Топольськов, А.А. Сердюк // Автошляховик України: Окремий випуск. Вісник Центрального наукового центру ТАУ. – К., 2014. – Вип.17 .
 9. Імовірнісно-геометричні методи навігаційних визначень координат і траєкторій рухомих об’єктів / Бєляєвський Л.С., Сердюк А.А., Топольськов Є.О.// Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті – К.: НТУ – 2015. Вип.3

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17