Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Кількість випускників спеціальності Авіоніка, які працюють на базових підприємствах кафедри СКЛА

№ з/п

Підприємство

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2018 р.

1.     

КП «ДержККБ «ЛУЧ»

3

4

 

1

4

2.     

Філія ДП «АНТОНОВ» «Серійний завод «АНТОНОВ»

1

1

 

 

 

3.     

ДП «Антонов»

2

1

2

 

 

4.     

КП СПБ «АРСЕНАЛ»

1

1

2

2

3

5.     

ТОВ "Прогрестех-Україна"

 

 

1

1

3

6.     

ВАТ «Меридіан» ім. С.П.Корольова

 

 

2

 

 

Кафедра приладів та систем керування літальними апаратами

Спеціальність: 8.05110302 «Системи керування літальними апаратами і комплексами»

В рамках організації і проведення практик студентів, а також організації їх працевлаштування за 2015-16 і 2016-17 навчальні роки були заключні договори про співпрацю і проведення практик з наступними підприємствами авіаційної і космічної галузі:

№№

з/п

Назва підприємства

Кількість студентів, що проходили практику на підприємстві

Кількість студентів, що працевлаштовані на підприємстві

1.

Державне підприємство «Антонов»

7

2

2.

Філія ДП «АНТОНОВ» «Серійний завод «АНТОНОВ»

20

4

3..

ДП «ДержККБ «ЛУЧ»

15

3

4.

Інститут космічних досліджень НАНУ та ДКАУ

9

-

5.

УкрНДІ цивільного захисту

7

2

6.

КП СПБ «АРСЕНАЛ»

13

5

7.

ТОВ Авіаційна виробнича компанія СГ "Скаэтон", м. Київ.

1

1

8.

ТОВ Науковий парк «Центр трансферу технологій цивільного захисту», м. Київ

7

-

Відповідальна за практики і працевлаштування

студентів спеціальності СКЛАіК (Авіоніка)                                Нечипоренко О.М.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17