Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Інженер-аеродинамік

Чому літає металева птиця? Хто створює зовнішній вигляд літака? З кого починається його проектування? Хто, навіть будучи молодим спеціалістом, бачить літак в цілому?

Це − інженер−аеродинамік.

Інженер−аеродинамік ( напрямок "Аеродинаміка" )

Чим займаються інженери−аеродинаміки?

По−перше, розрахунками, бо це − математична спеціальність, яка передбачає володіння методами математичного аналізу, математичної фізики та чисельними методами.

По−друге, фізичними дослідженнями, оскільки без знань фізики течій газів, неможливо створити адекватну математичну модель обтікання. Існують два основних методи для фізичного моделювання процесу обтікання: трубні та льотні випробування. В обох варіантах це, перш за все, цікава робота.

Взагалі, аеродинаміка − це наука про рух газу, зокрема повітря. Основна її задача − визначення оптимальних форм повітряного апарату. Існує думка, що красивий літак добре літає. А значить − саме аеродинамік робить красивою металеву птицю, на яку мимоволі шукають в небі люди, коли чують її звук.

Нарешті, велика кількість розрахункових задач дає чудову можливість отримати реальну практику в галузі створення прикладного програмного забезпечення, що безумовно суттєво підвищує рейтинг молодого спеціаліста. Спеціалізація факультету авіаційних і космічних систем в галузі автоматизованого проектування та наявність серед його викладачів спеціалістів, які мають реальний досвід розробки програмного забезпечення для систем автоматизованого проектування, дає можливість засвоїти другу спеціальність − інженера−програміста та отримати документи, які підтверджують відповідну кваліфікацію.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17