Оголошення
 • У зв’язку з ситуацією з коронавірусом наступне засідання кафедри СКЛА буде проводитися дистанційно у форматі відеоконференції ZOOM  10 березня 2021р., початок о 14-30. 

Підготовка бакалаврів у 2019 році здійснюється за кошти Державного бюджету за спеціальностями

Спеціальність

Освітня програма

Підготовка здіснюється на

Факультеті/ Інституті

173 Авіоніка

Системи керування літальними апаратами та комплексами

Інститут аерокосмічних технологій

Вступники на 1 курс бакалаврату подають електронну заяву (http://ez.osvitavsim.org.ua/ ) на участь у конкурсному відборі. В заяві вступники вказують вуз «КПІ ім. Ігоря Сікорського», спеціальність та інші дані, необхідні для реєстрації вступника.

Зокрема, дані трьох сертифікатів ЗНО за 2019 рік (або 2018-2017, окрім іноземної мови ): математика, іноземна мова або фізика, українська мова та література. Зазначимо, що мінімальний позитивний бал з математики може бути 125 (100), якщо з фізики або іноземної мови не менше 100 (125). Мінімальний позитивний бал з української мови та літератури – 100

При вступі на 1 курс бакалаврату на основі повної загальної середньої освіти абітурієнти можуть подати не більше семи заяв на бюджетну форму навчання і не більш, ніж по чотирьох спеціальностях. Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі, не може бути змінена протягом вступної кампанії.

Кількість поданих заяв для участі в конкурсі за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується. Більш детально в Правилах прийому до «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

01 липня

Початок прийому заяв та документів

10 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні іспити, співбесіди, які проводить КПІ ім. Ігоря Сікорського

16 липня 18-00

Строки проведення вступних випробувань КПІ ім. Ігоря Сікорського

17 – 22 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

22 липня 18-00

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 26 липня 18-00

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення*

не пізніше 18 години 31 липня

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 17 години 06 серпня

Терміни зарахування вступників*

за державним замовленням – не пізніше 12 години 01 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 07 серпня

Перелік документів потрібних для вступу вказаний тут: http://pk.kpi.ua/, http://pk.kpi.ua/entry-1-course/.

Ті вступники, які отримають рекомендації до зарахування, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 31 липня 12-00.

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб можна дізнатись тут http://kpi.ua/contract.

 

Особливості вступу на спеціальності «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

 • Наявність трьох сертифікатів ЗНО: математика, фізика або іноземна мова, українська мова та література
 • Підготовка студентів фінансується з коштів Державного бюджету.
 • Можливість навчання англійською мовою за спеціальністю 173 Авіоніка.

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал (КБ) розраховується за формулою:

КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,

де

П1 – оцінка ЗНО або вступних іспитів з математики - К1=0.5;

П2 - оцінка ЗНО або вступних іспитів з фізики або іноземної мови – К2=0.2;

П3 – оцінка ЗНО з української мови та літератури – К3=0.2;

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (згідно додатку 3 до Умов прийому) -  К4=0,05

ОУ – бал за успішне закінчення системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського (нараховується у відповідності до окремого Положення) за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в переліку спеціальностей (додаток 2 до Умов прийому) - К5=0,05

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Окрім додаткових балів за МАН, олімпіади, чемпіонати, діють додаткові бали за участь у олімпіадах КПІ. Для технічних спеціальностей (Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2019 році) можуть нараховуватись від 1 до 20 балів для одного з предметів, але не вище 200 балів.

Конкурсний бал випускника множиться на коефіцієнт (Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому):

ГК  дорівнює — 1.02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (освітні програми), які передбачені в (Додаток 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2019 році), та 1.00 в інших випадках;

СК дорівнює — 1.02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1.05 - для спеціальностей, передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка Додаток 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2019 році);

В інших випадках — 1.00. Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207. СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

Учасникам Всеукраїнської олімпіади КПІ ім. Ігоря Сікорського для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти з спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей (додаток 2 до Умов прийому) (в разі її проведення), можуть нараховуватись додаткові бали до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного предмета при розрахунку конкурсного бала в цьому навчальному закладі в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.

Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому: ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (освітньої програми), які передбачені в додатку 2 до Умов прийому, та 1,00 в інших випадках; СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подання заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках. Якщо після множення конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) «Молодший спеціаліст», мають можливість навчатись за скороченим терміном – 2 роки та 10 місяців, як на денній так і заочній формі навчання за держбюджетом або за кошти фізичних або юридичних осіб (http://pk.kpi.ua/entry-1-course-ms/).  

Увага: з 2019 року підготовка студентів за спеціальністю 173 Авіоніка ведеться в інституті аерокосмічних технологій.

Абітурієнти, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР «Молодший спеціаліст», проходять вступний іспит за програмами ЗНО 2019 року з фізики та математики (або надають відповідні сертифікати ЗНО).

Зазначимо, що особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальності, а також на спеціальності, зазначені в переліку спеціальностей (додаток 2 до Умов прийому: https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/02/dodatok-2-do-umov.pdf ).

Подання документів відбувається з 10.07 до 22.07 до 18-00 у приміщенні Приймальної (відбіркової) комісії відповідного факультету/інституту за адресою: Київ, пр. Перемоги, 37, корп.15,16 (вул. Політехнічна, 14).

Перелік документів ( http://pk.kpi.ua/entry-1-course-ms/):

 • документ, що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання – при наявності;
 • У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень;
 • документ, що підтверджує право вступника на спеціальні умови участі у конкурсному відборі на здобуття вищої освіти.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу та копію витягу із державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (у разі подання паспорту у вигляді ID картки);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ,  і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (при наявності);
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (в разі, якщо вступник претендує на отримання стипендії під час навчання);
 • чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією «КПІ ім. Ігоря Сікорського» або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

Вступні випробування проводяться за програмами ЗНО 2019 року з математики та фізики в «КПІ ім. Ігоря Сікорського» (перелік конкурсних предметів тут: https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/02/table_МС_2019.pdf). Можлива участь у конкурсі з кількістю балів ЗНО 2019 року.

 

Вступні іспити проводяться з 23.07 по 25.07 згідно розкладу, наданому Приймальною комісією.

Місце проведення вказується напередодні іспиту.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення відбувається не пізніше 26 липня.

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18 години 31 липня.

 Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 17 години 6 серпня.

Терміни зарахування вступників: за державним замовленням - не пізніше 01 серпня, за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 6 серпня.

 Правила прийому до «КПІ ім. Ігоря Сікорського» у 2019 році та Витяг з Положення про прийом на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня Молодший спеціаліст тут: https://pk.kpi.ua/documents/

 Відбіркова комісія ІАТ:

вул. Політехнічна, 14, корпус 15, 3 етаж, к. 94

Телефон гарячої лінії ІАТ: +380964713796

Абітурієнти, які мають ступінь бакалавра, можуть продовжити навчання за кошти держбюджету за відповідним ступенем магістра за освітньою програмою:

Код та назва спеціальності

Кафедра

Освітня програма

Ліцензовані обсяги

денна

заочна

173 Авіоніка

Системи керування літальними апаратами

Системи керування літальними апаратами та комплексами

30

5

 

У 2019 році абітурієнти, які мають ступінь бакалавра за спеціальностю (освітня програма):

 

Спеціальність

Шифр

Освітня програма (з 2019)

Авіоніка

6.051103

Системи керування літальними апаратами та комплексами


Для вступу на навчання за ступенем магістра на споріднену спеціальність складають іспит з іноземної мови та комплексне фахове вступне випробування. Абітурієнти, які мають ступінь бакалавра за іншою спеціальностю, окрім названих іспитів, складають додаткове вступне випробування.

Термін навчання за ступенем магістра – 1,4 роки (освітньо-професійна програма підготовки) або 1,9 року (освітньо-наукова програма підготовки). Правила прийому та перелік документів – на сайті «КПІ ім. Ігоря Сікорського»: http://pk.kpi.ua/entry-5-course/.

Абітурієнти, які у поточному році навчаються в «КПІ ім. Ігоря Сікорського» подають документи до атестаційних комісій відповідних кафедр факультету.

Абітурієнти, які у поточному році не є студентами «КПІ ім. Ігоря Сікорського» подають документи до приймальної комісії факультету (корпус 15, 3 етаж, к.94) згідно розкладу роботи (http://pk.kpi.ua/schedule/ ).

Терміни вступної кампанії:

 • прийом документів (подання заяв): з 01.07 до 02.08 поточного року;
 • вступні випробування  (фахові, з іноземної мови та додаткові): з 05.07 до 9.07 або з 05.08 до 9.08 поточного року згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії;

Основне комплексне фахове випробування:
— консультація о 10.00 — 4 липня 2019 року, в 28 корпусі, кім. 219.
— фахове випробування о 14.00 — 5 липня 2019 року, в 28 корпусі, кім. 219.

Додаткове фахове випробування:

— консультація о 12.00 — 4 липня 2019 року, в 28 корпусі, кім. 219.
— фахове випробування о 09.00 — 5 липня 2019 року, в 28 корпусі, кім. 219.

Випробування з іноземної мови (англійська):
 — консультація о 14.00 — 6 липня 2019 року, в 28 корпусі, кім. 405.
 — випробування з іноземної мови о 9.00 — 8 липня 2019 року, в 28 корпусі, кім. 405 та кім. 407.

 • атестаційні комісії визначають і оголошують рейтингові списки вступників не пізніше 11.08 поточного року;
 • термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення: не пізніше 13.08 поточного року;
 • закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 13 години 14 серпня;
 • закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 13 години 16 серпня;
 • зарахування на навчання за підсумками конкурсного відбору проводиться до 12 години 15.08 (за державним замовленням) та не пізніше 17.08 (за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб).

Випускники «КПІ ім. Ігоря Сікорського» поточного року у терміни, визначені для подання документів, особисто подають до атестаційної комісії відповідного факультету/інституту заяву на ім’я ректора «КПІ ім. Ігоря Сікорського» в паперовій формі, у якій вказують спеціальність (спеціалізацію) та форму навчання. При цьому вступник пред’являє оригінали та додає до заяви копії документів, які підтверджують творчі фахові досягнення (статті, патенти тощо), а також інші документи, встановлені Приймальною комісією університету.

Особи, які здобули ступінь бакалавра (спеціаліста) в «КПІ ім. Ігоря Сікорського» в попередні роки або в іншому вищому навчальному закладі у терміни, визначені для подання документів,  особисто подають до відбіркової комісії відповідного факультету/інституту заяву в паперовій формі та документи у відповідності до розділу 5 Правил прийому до «КПІ ім. Ігоря Сікорського»:

Перелік документів для вступу, встановлений Приймальною комісією університету:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 • шість фотографій.

 

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

 

Відбіркова комісія ІАТ:
вул. Політехнічна, 14, корпус 15, 3 етаж, к.94
Телефон гарячої лінії ІАТ: +380964713796

Програми фахових випробувань на відповідні спеціальності можна скачати тут.

Вкладення:
ФайлОписРозмір файла:СтвореноЗмінено
Скачати цей файл (Авіоніка-Програма Додаткового випробування 1 курс 2019.pdf)Авіоніка-Програма Додаткового випробування 1 курс 2019.pdfПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 173 Авіоніка 2019261 Кб2018-03-02 14:382019-06-18 10:50
Скачати цей файл (Авіоніка-Програма Комплексного фахового випробування 1 курс 2019.pdf)Авіоніка-Програма Комплексного фахового випробування 1 курс 2019.pdfПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 173 Авіоніка 2019262 Кб2018-03-02 14:332019-06-18 10:50

Контакти:

Наша адреса: 03056, м. Київ, вул. Боткіна, 1

”КПІ імені Ігоря Сікорського”,

Кафедра систем керування літальними апаратами
Корпус 28, кімн. 308

Тел.+38-044-2048314

       +38-044-2048317

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

Сайт: http://skla.kpi.ua

Телефон гарячої лінії відбіркової комісії ІАТ: +38 (096) 313-37-38

Прийом документів для вступу (відбіркова комісія ІАТ):

вул. Політехнічна, 14, корпус 15, 3 етаж, к. 94

для іноземних громадян:

Київ, вул. Металістів, 5А, корпус 31.

Інформація щодо роботи приймальної комісії «КПІ ім. Ігоря Сікорського»:

Адреса: вул. Політехнічна, 14, корпус 16, м. Київ.

Телефон: +38 (044) 204-96-45204-96-46
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17