Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Тема

Час

проведення

Доповідачі

1.

1. Звіти аспірантів про хід виконання індивідуального плану робіт за 2019-20 навчальний рік.

23.09.2020р.

1. Аспіранти

2.

1. Затвердження тем дисертацій аспірантів першого курсу

2. Попередній захист дисертації Трунова В.Ю.

21.10.2020р.

1. Аспіранти першого курсу і керівники

2. Трунов В.Ю.

3.

Попередній захист докторської дисертації Черняка М.Г. с.

18.11.2020р.

Черняк М.Г. 

4.

Доповідь за темою дисертації         Пономаренко К.

15.12.2020р.

Пономаренко К.В.

5.

1. Звіти аспірантів про виконання індивідуального плану роботи (освітньої та наукової складової) у першому семестрі 2020/2021 навчального року.

2. Попередній захист дисертації Пономаренко К.

17.02.2021р.

 

1. Аспіранти

 

2. Пономаренко К.В.

6.

Доповідь за темою докторської дисертації доцента Пономаренко С.О.

17.03.2021р.

Пономаренко С.О.

7.

Міжнародна конференція студентів та молодих вчених «Intelligence, Integration, Reliability».

21.04.2021р.

Викладачі, співробітники, аспіранти, студенти

8.

1. Звіти магістрів першого курсу про виконання індивідуального плану роботи у другому семестрі 2019/2020 навчального року.

2. Доповіді за дослідницькими пропозиціями кандидатів на вступ до аспірантури

19.05.2021р.

1. Магістри, керівники

2. Керівники кандидатів та кандидати

9.

Науково-технічна конференція до Дня науки

16.06.2021р.

Аспіранти, здобувачі, магістри, викладачі, співробітники

Завідувач кафедри СКЛА                 О.В. Збруцький

Заступник завідувача кафедри СКЛА

з наукової роботи             В.В. Бурнашев

Сторінка 1 із 4

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17