Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

План наукових семінарів кафедри ПСКЛА на 2014-2015 н.р.

Тема

Час

проведення

Доповідач

1.

Доповідь за матеріалами докторської

дисертаційної роботи

17 вересня

2014р.

Докторант В.О.Апостолюк

2.

2.1. Доповідь за матеріалами кандидатської  дисертації (попередній захист)

2.2. Доповідь за матеріалами докторської дисертаційної роботи

15 жовтня

2014р.

2.1. Ст.викл. Борисов В.В.

 

2.2. Доц. Мариношенко О.П.

3.

3.1. Доповідь за матеріалами кандидатської дисертації (попередній захист)

3.2. Доповіді аспірантів та здобувачів про хід виконання дисертаційних робіт

19 листопада

2014р.

3.1. Ст.викл. Бондар Ю.І.

 

3.2. Аспіранти, здобувачі

4.

4.1. Доповідь за матеріалами докторської дисертаційної роботи (попередній захист)

4.2. Доповідь за матеріалами докторської дисертаційної роботи

17 грудня

2014р.

4.1. Доц. Черняк М.Г.

 

4.2. Доц. Прохорчук О.В.

5.

5.1. XVІ науково-технічна конференція студентів , аспірантів та молодих вчених «Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки»

5.2. Доповіді спеціалістів (студентів 6-го курсу, поперед. захист)

21 січня

2015р.

5.1. Викладачі, співробітники, аспіранти

 

5.2. Студенти 6-го курсу

6.

6.1. Доповідь за матеріалами кандидатської дисертаційної роботи

6.2. Доповідь за матеріалами кандидатської дисертаційної роботи (попередній захист)

18 лютого 2015р.

6.1. Ст. викл. Колесніченко В.Б.

 

6.2. М.н.с. Малишева Ю.О.

7.

7.1. VІ Міжнародна конференція студентів та молодих вчених «Intelligence, Integration, Reliability».

7.2. Доповідь за матеріалами кандидатської дисертаційної роботи (попередній захист)

18 березня 2015р.

7.1. Викладачі, аспіранти, студенти

 

7.2. Ас. Карнаушенко Р.В.

8

Х Міжнародна науково-технічна конференція «Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки».

15 квітня 2015р.

Викладачі, аспіранти, студенти

9

9.1. Доповідь за матеріалами кандидатської дисертаційної роботи

9.2. Доповіді аспірантів та здобувачів про хід виконання дисертаційних робіт

20 травня 2015р.

9.1. Ст. викл. Гавриленко В.В.

9.2. Аспіранти, здобувачі.

10

10.1. Науково-технічна конференція до Дня науки.

10.2. Доповіді магістрів 6-го курсу (попередній захист)

03 червня

2015 р.

10.2.Викладачі, аспіранти, студенти

10.2. Магістри 6-го курсу

Затверджено на засіданні кафедри ПСКЛА 11 червня 2014 р., протокол № 11

Завідувач кафедри, д.т.н. , професор О.В. Збруцький

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи, к.т.н., доцент  О.В. Прохорчук

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17