Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

План наукових семінарів кафедри СКЛА на 2018-19 н.р.

ПЛАН

НАУКОВИХ СЕМІНАРІВ

на 2018-2019 навчальний рік 

Тема

Час

проведення

Доповідачі

1.

Звіти аспірантів про хід виконання індивідуального плану робіт за 2017-18 навчальний рік.

19.09.2018р.

Аспіранти, здобувачі

Трунов В.

Деревинська О.

Мацілецька О.

2.

Доповідь за напрямком наукових досліджень

 

24.10.2018р.

Доц.  Бобков Ю.В.

3.

Науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Гіротехнології, навігація та керування рухом». Доповіді магістрів про стан виконання індивідуального плану у першому семестрі 2018/2019 навчального року.

21.11.2018р.

Доц. Сердюк А.А.  Студенти, аспіранти, пошукачі

 

4.

Підсумки наукової роботи кафедри у 2018р.

19.12.2018р.

Доц. Сердюк А.А.

5.

Звіти аспірантів про виконання індивідуального плану роботи (освітньої та наукової складової) у першому семестрі 2017/2018 навчального року.

13.02.2019р.

 Аспіранти, здобувачі

Трунов В.

Деревинська О.

Мацілецька О.

6.

Доповідь за напрямком наукових досліджень

20.03.2019

Доц. Сердюк А.А.

Доц. Черняк М.Г.

7.

Міжнародна конференція студентів та молодих вчених «Intelligence, Integration, Reliability».

11-12.04.2019р.

Викладачі, співробітники, аспіранти, студенти

8.

8.1. Звіти магістрів про виконання індивідуального плану роботи у другому семестрі 2018/2019 навчального року.

8.2. Науково-технічна конференція до Дня науки

15.05.2019р.

Аспіранти, здобувачі, магістри, викладачі, співробітники,

9.

9.1. Підсумки наукової роботи кафедри у 2018-19 н.р.

19.062019р.

Доц. Сердюк А.А.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри СКЛА

12 вересня 2018 р., протокол № 2

 

Завідувач кафедри                                                                О.В. Збруцький

 

Заступник завідувача кафедри  

з наукової роботи                                                                  А.А. Сердюк

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17